ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016 14:17
UPD:23:53

Η Εταιρεία ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. κατ' εφαρμογή της παραγράφου 4.1.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2009 έως και 2011.Τα βιβλία που τηρεί η Εταιρεία κρίθηκαν επαρκή και ακριβή και δεν προέκυψαν παρατυπίες ή παραλήψεις που να επηρεάζουν το κύρος τους. Από τον εν λόγω  φορολογικό έλεγχο καταλογίσθηκαν λογιστικές διαφορές για τις οποίες επιβλήθηκαν πρόσθετοι φόροι ποσού 315.236,91 ευρώ και προσαυξήσεις ποσού 352.793,54 ευρώ για τις τρεις ελεγχόμενες χρήσεις. Η Εταιρεία δεν αποδέχεται μέρος των λογιστικών διαφορών και έχει δρομολογήσει τις απαραίτητες νομικές ενέργειες για την απαλοιφή τους.        

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΡΕΒΟΙΛ

Σχολιασμένα