ΙΟΒΕ: Αμετάβλητο το οικονομικό κλίμα τον Νοέμβριο

Στασιμότητα στην ελληνική οικονομία
Τρίτη, 01 Δεκεμβρίου 2015 11:21
UPD:11:23
FOSPHOTOS/Konstantinos Tsakalidis

Σε τοµεακό επίπεδο, καταγράφεται βελτίωση προσδοκιών στη βιοµηχανία και το λιανικό εµπόριο, ενώ το κλίµα στις υπηρεσίες, τις κατασκευές, αλλά και την καταναλωτική εµπιστοσύνη επιδεινώνεται.

Αμετάβλητος στις 86,5 μονάδες παρέμεινε τον Νοέμβριο ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

Σημειώνεται ότι τον αντίστοιχο μήνα του 2014, ο εν λόγω δείκτης βρισκόταν στις 102,8 μονάδες. Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, στην κατακρήμνιση του οικονομικού κλίματος συνέβαλε τα μέγιστα η επιβολή των κεφαλαιακών περιορισμών και η έντονη αβεβαιότητα. Πάντως, η τρέχουσα περίοδος χαρακτηρίζεται από στασιμότητα, γεγονός που αντανακλάται και στην πορεία του δείκτη.

Σε τοµεακό επίπεδο, καταγράφεται βελτίωση προσδοκιών στη βιοµηχανία και το λιανικό εµπόριο, ενώ το κλίµα στις υπηρεσίες, τις κατασκευές, αλλά και την καταναλωτική εµπιστοσύνη επιδεινώνεται. Το νέο πρόγραµµα και η συµφωνία µε τους εταίρους βρίσκεται σε εξέλιξη, όµως οι αβεβαιότητες παραµένουν ακόµη ισχυρές. Άλλωστε, οι αυξηµένες φορολογικές υποχρεώσεις της περιόδου συντείνουν ώστε να διατηρούνται σε χαµηλό επίπεδο οι προσδοκίες των καταναλωτών.

  • Στη βιοµηχανία, οι προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς µήνες παραµένουν στα ίδια επίπεδα, ενώ το ισοζύγιο µε τις εκτιµήσεις για τα αποθέµατα κλιµακώνεται ελαφρώς και οι έντονα αρνητικές εκτιµήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση αµβλύνονται.
  • Στις υπηρεσίες, οι αρνητικές εκτιµήσεις για την τρέχουσα ζήτηση δεν µεταβάλλονται, αλλά για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων βαίνουν δυσµενέστερες, όταν οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξη της ζήτησης βελτιώνονται ελαφρά.
  • Στο λιανικό εµπόριο, οι αρνητικές εκτιµήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις αλλά και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξή τους αµβλύνονται, ενώ καταγράφεται µικρή άνοδος στα αποθέµατα, αν και ακόµα είναι σε χαµηλό για την εποχή επίπεδο.
  • Στις κατασκευές, η επιδείνωση των προσδοκιών εκπορεύεται από την έντονη επιδείνωση των προβλέψεων για την απασχόληση στα ∆ηµόσια Έργα, αφού τόσο οι εκτιµήσεις για το τρέχον επίπεδο εργασιών, όσο και οι προβλέψεις για τις προγραµµατισµένες εργασίες βελτιώνονται ελαφρώς σε αµφότερους τους επιµέρους κλάδους.
  • Στην καταναλωτική εµπιστοσύνη, οι δείκτες των προβλέψεων για την οικονοµική κατάσταση του νοικοκυριού, των προβλέψεων για την οικονοµική κατάσταση της χώρας το επόµενο 12µηνο, για την εξέλιξη της ανεργίας, αλλά και την πρόθεση για αποταµίευση, καταγράφουν όλοι αρνητική µεταβολή.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα