ΕΥΔΑΠ: Αύξηση 4,3% στα κέρδη εννεαμήνου

Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2015 09:14
UPD:09:15
FOSPHOTOS/ALEXANDROS KATSIS

Αυξημένα κατά 4,3% στα 42,3 εκατ. ευρώ ήταν τα μετά φόρων κέρδη της ΕΥΔΑΠ στο εννεάμηνο του 2015. Σύμφωνα με την εταιρεία, η αλλαγή του φορολογικού συντελεστή από 26% σε 29% επηρέασε σημαντικά την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση κατά 10 εκατ. ευρώ περίπου, βελτιώνοντας τα κέρδη μετά φόρων.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 245 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μικρή μείωση κατά 0,6% από το εννεάμηνο του 2014.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν κατά 2,5% στα 71,8 εκατ. ευρώ, ενώ το λειτουργικό κόστος προ αποσβέσεων υποχώρησε περαιτέρω στα 171,9 εκατ. ευρώ έναντι 172,5 εκατ. ευρώ το 2014.

Επίσης μειωμένα παρουσιάστηκαν τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT), τα οποία διαμορφώθηκαν στα 41,5 από 46,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2014, ενώ τα κέρδη προ φόρων της διαμορφώθηκαν στα 49,9 εκατ. ευρώ από 58 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΔΑΠ

Σχολιασμένα