Νέο σύστημα απονομής του ελληνικού σήματος προτείνει ο γ.γ. Βιομηχανίας

Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015 19:01
UPD:19:04

Η ημερίδα στο ΕΒΕΑ πραγματοποιείται, με στόχο την ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου για τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες αξιοποίησης της τυποποίησης και των προτύπων από τις ΜμΕ και, ειδικότερα, την παρουσίαση των νέων εκδόσεων των ευρέως χρησιμοποιουμένων προτύπων ISO 9000/9001 για διαχείριση ποιότητας και ISO 14001 για περιβαλλοντική διαχείριση.

Πρόταση για αλλαγή του συστήματος απονομής του ελληνικού σήματος προϊόντων και υπηρεσιών και αντικατάσταση του από «αστέρια» κατέθεσε ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας Στρατής Ζαφείρης, μιλώντας σε ημερίδα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Αθήνας για τα νέα πρότυπα διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με τον κ. Ζαφείρη, το σήμα ελληνικών προϊόντων θα μπορούσε να γίνει πιο ουσιαστικό με την αξιολόγηση χαρακτηριστικών, όπως η εγχώρια προστιθέμενη αξία, η προέλευση των πρώτων υλών και των υλικών συσκευασίας, η εντοπιότητα της παραγωγικής μονάδας, η ύπαρξη δικαιωμάτων (royalties) με μητρική εταιρεία και η τήρηση της νομιμότητας σχετικά με την εργατική νομοθεσία. Όποιο προϊόν συγκεντρώνει και τις πέντε προϋποθέσεις, θα παίρνει πέντε αστέρια.

Ο γενικός γραμματέας υπογράμμισε ακόμη ότι οι κρατικές δομές ποιότητας (ΕΣΥΠ, ΕΛΟΤ, ΕΙΜ) μπορούν να αναλάβουν κρίσιμο ρόλο στην εφαρμογή του νέου συστήματος αδειοδότησης της μεταποίησης και άλλων τομέων δραστηριότητας που βασίζεται στην έναρξη λειτουργίας με υπεύθυνη δήλωση του επιχειρηματία και σε δειγματοληπτικούς εκ των υστέρων ελέγχους. Οι κρατικές υπηρεσίες μπορούν, συγκεκριμένα, να αναλάβουν την πιστοποίηση των φορέων που θα κάνουν τους δειγματοληπτικούς ελέγχους.

Η ημερίδα στο ΕΒΕΑ πραγματοποιείται, με στόχο την ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου για τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες αξιοποίησης της τυποποίησης και των προτύπων από τις ΜμΕ και, ειδικότερα, την παρουσίαση των νέων εκδόσεων των ευρέως χρησιμοποιουμένων προτύπων ISO 9000/9001 για διαχείριση ποιότητας και ISO 14001 για περιβαλλοντική διαχείριση.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα