Ελβάλ: Αλλαγή επωνυμίας από 13/10

Παρασκευή, 09 Οκτωβρίου 2015 09:59
UPD:09:59
elval.gr

Την αλλαγή της επωνυμίας της Ελβάλ σε Ελβάλ Εταιρεία Συμμετοχών Α.Ε. αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 15/09/2015.

Το υπουργείο Ανάπτυξης με την αριθ. 99704/30-09-2015 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή του στις 8/10/2015 ενημερώθηκε για την ανωτέρω απόφαση.

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της εταιρείας, ορίζεται ότι από την 13/10/2015, η επωνυμία της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλάζει σε «Ελβάλ Εταιρεία Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία».

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα