Σειρά προτάσεων του ΣΕΒ για τη διαφθορά

Κατά τη διάρκεια σχετικής εκδήλωσης – συζήτησης
Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015 18:28
UPD:18:31
EUROKINISSI/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΕΒ

Οι προτάσεις εστιάζουν τόσο στην απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος όσο και στην αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων.

Σειρά προτάσεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς υπέβαλε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, κατά τη διάρκεια σχετικής εκδήλωσης – συζήτησης.

Οι προτάσεις εστιάζουν τόσο στην απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος όσο και στην αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων.

Πιο αναλυτικά:

 • Υποχρεωτικές ηλεκτρονικές/διατραπεζικές συναλλαγές.
 • Επιτάχυνση του φορολογικού ελέγχου (ολοκλήρωση του ελέγχου στις ΑΕ εντός 60 ημερών από την επίδοση της εντολής ελέγχου, και ταχύτερα για άλλες εταιρικές μορφές).
 • Εκ των προτέρων διεξαγωγή φορολογικού ελέγχου (με την υποβολή των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων).
 • Επέκταση της ηλεκτρονικoποίησης των διαδικασιών (TAXIS).
 • Στον τομέα της αδειοδότησης, μετάθεση του ελεγκτικού βάρους από το στάδιο της έναρξης της δραστηριότητας της επιχείρησης στο στάδιο λειτουργίας της και δυνατότητα εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing) παροχής υπηρεσιών αδειοδότησης σε διαπιστευμένους φορείς.
 • Σύσταση και ενεργοποίηση Επιτροπών Επίλυσης Διοικητικών Αμφισβητήσεων, ανεξάρτητων από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.
 • Διεύρυνση τρόπων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, όπως Διαιτησία, Δικαστική Μεσολάβηση, Διαμεσολάβηση.
 • -Κωδικοποίηση και απλοποίηση υφιστάμενης και νέας νομοθεσίας, με προτεραιότητα σε βασικούς κώδικες με επίπτωση στην επιχειρηματικότητα.
 • Στις υποθέσεις πτωχεύσεων, εισαγωγή του θεσμού του «επαγγελματία εκκαθαριστή» προσαρμοσμένου στο ελληνικό δίκαιο και στην ελληνική πραγματικότητα.
 • Σαφής και ολοκληρωμένη θέσπιση χρήσεων γης, ολοκλήρωση του Κτηματολογίου.
 • Περαιτέρω απλοποίηση διαδικασιών στις δημόσιες προμήθειες με ταυτόχρονη θεσμοθέτηση και εφαρμογή ρεαλιστικών προθεσμιών για τη διοίκηση και εφαρμογή πλέγματος κινήτρων/αντικινήτρων για την τήρησή τους.
 • Εισαγωγή προβλέψεων στο θεσμικό πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων για την προστασία του ανταγωνισμού.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα