Συμμετοχές & Ανάπτυξη Ακίνητης Περιουσίας

Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
ΚΚΟΜ x x
ΓΟΥΛ x x
ΠΑΝΔ x x
ΦΙΛΟ x x