Αλλα Οικοδομικά Υλικά

Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
ΔΒΚΔ x x
ΚΥΘΡ x x
ΚΕΤΣ x x