Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
ALPHA18H1.50 x x
ALPHA18H1.60 x x
ALPHA18H1.70 x x
ALPHA18H1.80 x x
ALPHA18H1.90 x x
ALPHA18H2.00 x x
ALPHA18H2.20 x x
ALPHA18H2.40 x x
ALPHA18H2.60 x x
ALPHA18H2.80 x x
ALPHA18H3.00 x x
ALPHA18L1.20 x x
ALPHA18L1.30 x x
ALPHA18L1.40 x x
ALPHA18L1.50 x x
ALPHA18L1.60 x x
ALPHA18L1.70 x x
ALPHA18L1.80 x x
ALPHA18L1.90 x x
ALPHA18L2.00 x x
ALPHA18L2.20 x x
ALPHA18L2.40 x x
ALPHA18L2.60 x x
ALPHA18L2.80 x x
ALPHA18L3.00 x x
ALPHA18L3.20 x x
ALPHA18G1.50 x x
ALPHA18G1.60 x x
ALPHA18G1.70 x x
ALPHA18G1.80 x x
ALPHA18G1.90 x x
ALPHA18G2.00 x x
ALPHA18G2.20 x x
ALPHA18G2.40 x x
ALPHA18G2.60 x x
ALPHA18G2.80 x x
ALPHA18G3.00 x x
ALPHA18G3.20 x x
ALPHA18F0.90 x x
ALPHA18F0.95 x x
ALPHA18F1.00 x x
ALPHA18F1.10 x x
ALPHA18F1.20 x x
ALPHA18F1.30 x x
ALPHA18F1.40 x x
ALPHA18F1.50 x x
ALPHA18F1.60 x x
ALPHA18F1.70 x x
ALPHA18F1.80 x x
ALPHA18F1.90 x x
1 2 3 4 5  »