Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
FTSE18H1825 x x
FTSE18H1850 x x
FTSE18H1875 x x
FTSE18H1900 x x
FTSE18H1925 x x
FTSE18H1950 x x
FTSE18H1975 x x
FTSE18H2000 x x
FTSE18H2050 x x
FTSE18H2100 x x
FTSE18H2150 x x
FTSE18H2200 x x
FTSE18H2250 x x
FTSE18H2300 x x
FTSE18H2350 x x
FTSE18L1825 x x
FTSE18L1850 x x
FTSE18L1875 x x
FTSE18L1900 x x
FTSE18L1925 x x
FTSE18L1950 x x
FTSE18L1975 x x
FTSE18L2000 x x
FTSE18L2050 x x
FTSE18L2100 x x
FTSE18L2150 x x
FTSE18L2200 x x
FTSE18L2250 x x
FTSE18L2300 x x
FTSE18L2350 x x
FTSE18L2400 x x
FTSE18L2450 x x
FTSE18L2500 x x
FTSE18G1825 x x
FTSE18G1850 x x
FTSE18G1875 x x
FTSE18G1900 x x
FTSE18G1925 x x
FTSE18G1950 x x
FTSE18G1975 x x
FTSE18G2000 x x
FTSE18G2050 x x
FTSE18G2100 x x
FTSE18G2150 x x
FTSE18G2200 x x
FTSE18G2250 x x
FTSE18G2300 x x
FTSE18G2350 x x
FTSE18G2400 x x
FTSE18G2450 x x
1 2 3 4 5