Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
FTSE22L1725 x x
FTSE22L1750 x x
FTSE22L1775 x x
FTSE22L1800 x x
FTSE22L1825 x x
FTSE22L1850 x x
FTSE22L1875 x x
FTSE22L1900 x x
FTSE22L1925 x x
FTSE22L1950 x x
FTSE22L1975 x x
FTSE22L2000 x x
FTSE22L2050 x x
FTSE22L2100 x x
FTSE22L2150 x x
FTSE22L2200 x x
FTSE22L2250 x x
FTSE22L2300 x x
FTSE22L2350 x x
FTSE22L2400 x x
FTSE22L2450 x x
FTSE22L2500 x x
FTSE22L2550 x x
FTSE22L2600 x x
FTSE22L2650 x x
FTSE23F1725 x x
FTSE23F1750 x x
FTSE23F1775 x x
FTSE23F1800 x x
FTSE23F1825 x x
FTSE23F1850 x x
FTSE23F1875 x x
FTSE23F1900 x x
FTSE23F1925 x x
FTSE23F1950 x x
FTSE23F1975 x x
FTSE23F2000 x x
FTSE23F2050 x x
FTSE23F2100 x x
FTSE23F2150 x x
FTSE23F2200 x x
FTSE23F2250 x x
FTSE23F2300 x x
FTSE23F2350 x x
FTSE23F2400 x x
FTSE23F2450 x x
FTSE23C1725 x x
FTSE23C1750 x x
FTSE23C1775 x x
FTSE23C1800 x x
1 2 3 4 5