Εμπ. Οχήμ. & Φορτηγά

Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
ΕΛΤΚ x x
ΝΕΩΡΣ x x
ΠΕΤΡΟ x x