Ιατρικές Υπηρεσίες

Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
ΕΥΡΟΜ x x
ΑΧΟΝ x x
ΥΓΕΙΑ x x
ΙΑΣΩ x x
ΙΑΣΩΕ x x
ΙΑΤΡ x x