ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΛΤΔ

 

Σύμβολο: ΤΣΙΒ

Κατηγορία:

|

Κλάδος: ->Τσιμέντα

|

Δείκτες: ΕΝΑΛ_Δ_Κ  FTSE20_C  ΓΕΝ_Δ_Κ  

Αγορά:

|

Status:

|

Φάση διαπρ.:

|

Status συμβόλου:

 

Όγκος

Τελευτ. Ενημ.

Προηγ. Κλείσιμο

Περίοδος:
Μέγεθος Γραφήματος

Τύπος γραφήματος
Price Band
Τεχνητοί Μέσοι


Technical Indicators