ΓΙΟΥΝΙΓΚΡΟΟΥΘ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΛΤΔ

 

Σύμβολο: ΓΙΕΠ

Κατηγορία:

|

Κλάδος: ->Εταιρείες Επενδύσεων

|

Δείκτες: ΕΝΑΛ_Δ_Κ  ΓΕΝ_Δ_Κ  ΕΠΕΝΔ_Δ_Κ  

Αγορά:

|

Status:

|

Φάση διαπρ.:

|

Status συμβόλου:

 

Όγκος

Τελευτ. Ενημ.

Προηγ. Κλείσιμο