Σουηδική Κορόνα / Ελβετικό Φράγκο

 

Σύμβολο: SEKCHF

|

Κατηγορία:

Τελευταία Ενημέρωση

Αγορά

Πώληση

Διαφορά %