ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Σύμβολο: ΟΤΕ

Κατηγορία: Κύρια Αγορά

|

Κλάδος: ->Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών

|

Δείκτες: ΔΤΛ  FTSE  FTSEA  FTSED  ΓΔ  ΣΑΓΔ  

Αγορά:

|

Status:

|

Φάση διαπρ.:

|

Status συμβόλου:

 

Όγκος

Τελευτ. Ενημ.

Προηγ. Κλείσιμο

Όνομα Λήξη Τελευτ. Τιμή Διαφ. Διαφ.% Όγκος Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελευτ. Πράξη
Call Option HTO Μαϊ. 2021 | 10,00 x x
Call Option HTO Μαϊ. 2021 | 11,00 x x
Call Option HTO Μαϊ. 2021 | 12,00 x x
Call Option HTO Μαϊ. 2021 | 13,00 x x
Call Option HTO Μαϊ. 2021 | 14,00 x x
Call Option HTO Μαϊ. 2021 | 15,00 x x
Call Option HTO Μαϊ. 2021 | 16,00 x x
Call Option HTO Μαϊ. 2021 | 17,00 x x
Call Option HTO Μαϊ. 2021 | 18,00 x x
Call Option HTO Μαϊ. 2021 | 19,00 x x
Call Option HTO Μαϊ. 2021 | 8,80 x x
Call Option HTO Μαϊ. 2021 | 9,20 x x
Call Option HTO Μαϊ. 2021 | 9,60 x x
Put Option HTO Μαϊ. 2021 | 10,00 x x
Put Option HTO Μαϊ. 2021 | 11,00 x x
Put Option HTO Μαϊ. 2021 | 12,00 x x
Put Option HTO Μαϊ. 2021 | 13,00 x x
Put Option HTO Μαϊ. 2021 | 14,00 x x
Put Option HTO Μαϊ. 2021 | 15,00 x x
Put Option HTO Μαϊ. 2021 | 16,00 x x
Put Option HTO Μαϊ. 2021 | 17,00 x x
Put Option HTO Μαϊ. 2021 | 18,00 x x
Put Option HTO Μαϊ. 2021 | 19,00 x x
Put Option HTO Μαϊ. 2021 | 8,80 x x
Put Option HTO Μαϊ. 2021 | 9,20 x x
Put Option HTO Μαϊ. 2021 | 9,60 x x
Call Option HTO Ιουν. 2021 | 10,00 x x
Call Option HTO Ιουν. 2021 | 11,00 x x
Call Option HTO Ιουν. 2021 | 12,00 x x
Call Option HTO Ιουν. 2021 | 13,00 x x
Call Option HTO Ιουν. 2021 | 14,00 x x
Call Option HTO Ιουν. 2021 | 15,00 x x
Call Option HTO Ιουν. 2021 | 16,00 x x
Call Option HTO Ιουν. 2021 | 17,00 x x
Call Option HTO Ιουν. 2021 | 18,00 x x
Call Option HTO Ιουν. 2021 | 19,00 x x
Call Option HTO Ιουν. 2021 | 8,40 x x
Call Option HTO Ιουν. 2021 | 8,80 x x
Call Option HTO Ιουν. 2021 | 9,20 x x
Call Option HTO Ιουν. 2021 | 9,60 x x
Put Option HTO Ιουν. 2021 | 10,00 x x
Put Option HTO Ιουν. 2021 | 11,00 x x
Put Option HTO Ιουν. 2021 | 12,00 x x
Put Option HTO Ιουν. 2021 | 13,00 x x
Put Option HTO Ιουν. 2021 | 14,00 x x
Put Option HTO Ιουν. 2021 | 15,00 x x
Put Option HTO Ιουν. 2021 | 16,00 x x
Put Option HTO Ιουν. 2021 | 17,00 x x
Put Option HTO Ιουν. 2021 | 18,00 x x
Put Option HTO Ιουν. 2021 | 19,00 x x
1 2 3 4