ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)

 

Σύμβολο: ΕΥΔΑΠ

Κατηγορία: Κύρια Αγορά

|

Κλάδος: Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας ->Ύδρευση

|

Δείκτες: ASIP  ΔΚΩ  FTSE  FTSEA  FTSED  FTSENTR  ΓΔ  HELMSI  ΣΑΓΔ  

Αγορά:

|

Status:

|

Φάση διαπρ.:

|

Status συμβόλου:

 

Όγκος

Τελευτ. Ενημ.

Προηγ. Κλείσιμο

Ειδήσεις
Απόκρυψη Ανακοινώσεων
« 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32