ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR

 

Σύμβολο: EURBO

Διαφορά

 

Τιμή Εξαγοράς

Τιμή Διάθεσης

Μεταβολή από 1/1

Ενεργητικό

Αρ. Μεριδίων

Τελευταία Ενημέρωση

Διαφορά %
Πρόσφατο Ιστορικό