Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΚΟ

 

Σύμβολο: ΕΤΕ

Κατηγορία: Κύρια Αγορά

|

Κλάδος: Τράπεζες ->Τράπεζες

|

Δείκτες: ΔΤΡ  FTSE  FTSEA  FTSEB  FTSENTR  ΓΔ  ΣΑΓΔ  

Αγορά:

|

Status:

|

Φάση διαπρ.:

|

Status συμβόλου:

 

Όγκος

Τελευτ. Ενημ.

Προηγ. Κλείσιμο

Όνομα Λήξη Τελευτ. Τιμή Διαφ. Διαφ.% Όγκος Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελευτ. Πράξη
Call Option ETE Νοε. 2019 | 1,50 x x
Call Option ETE Νοε. 2019 | 1,60 x x
Call Option ETE Νοε. 2019 | 1,70 x x
Call Option ETE Νοε. 2019 | 1,80 x x
Call Option ETE Νοε. 2019 | 1,90 x x
Call Option ETE Νοε. 2019 | 2,00 x x
Call Option ETE Νοε. 2019 | 2,20 x x
Call Option ETE Νοε. 2019 | 2,40 x x
Call Option ETE Νοε. 2019 | 2,60 x x
Call Option ETE Νοε. 2019 | 2,80 x x
Call Option ETE Νοε. 2019 | 3,00 x x
Call Option ETE Νοε. 2019 | 3,20 x x
Call Option ETE Νοε. 2019 | 3,40 x x
Call Option ETE Νοε. 2019 | 3,60 x x
Call Option ETE Νοε. 2019 | 3,80 x x
Call Option ETE Νοε. 2019 | 4,00 x x
Put Option ETE Νοε. 2019 | 1,50 x x
Put Option ETE Νοε. 2019 | 1,60 x x
Put Option ETE Νοε. 2019 | 1,70 x x
Put Option ETE Νοε. 2019 | 1,80 x x
Put Option ETE Νοε. 2019 | 1,90 x x
Put Option ETE Νοε. 2019 | 2,00 x x
Put Option ETE Νοε. 2019 | 2,20 x x
Put Option ETE Νοε. 2019 | 2,40 x x
Put Option ETE Νοε. 2019 | 2,60 x x
Put Option ETE Νοε. 2019 | 2,80 x x
Put Option ETE Νοε. 2019 | 3,00 x x
Put Option ETE Νοε. 2019 | 3,20 x x
Put Option ETE Νοε. 2019 | 3,40 x x
Put Option ETE Νοε. 2019 | 3,60 x x
Put Option ETE Νοε. 2019 | 3,80 x x
Put Option ETE Νοε. 2019 | 4,00 x x
Call Option ETE Δεκ. 2019 | 0,65 x x
Call Option ETE Δεκ. 2019 | 0,70 x x
Call Option ETE Δεκ. 2019 | 0,75 x x
Call Option ETE Δεκ. 2019 | 0,80 x x
Call Option ETE Δεκ. 2019 | 0,85 x x
Call Option ETE Δεκ. 2019 | 0,90 x x
Call Option ETE Δεκ. 2019 | 0,95 x x
Call Option ETE Δεκ. 2019 | 1,00 x x
Call Option ETE Δεκ. 2019 | 1,10 x x
Call Option ETE Δεκ. 2019 | 1,20 x x
Call Option ETE Δεκ. 2019 | 1,30 x x
Call Option ETE Δεκ. 2019 | 1,40 x x
Call Option ETE Δεκ. 2019 | 1,50 x x
Call Option ETE Δεκ. 2019 | 1,60 x x
Call Option ETE Δεκ. 2019 | 1,70 x x
Call Option ETE Δεκ. 2019 | 1,80 x x
Call Option ETE Δεκ. 2019 | 1,90 x x
Call Option ETE Δεκ. 2019 | 2,00 x x
1 2 3 4 5