ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ-ΔΡΟΜΕΑΣ

 

Σύμβολο: ΔΡΟΜΕ

Κατηγορία: Κύρια Αγορά

|

Κλάδος: Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά ->Έπιπλα

|

Δείκτες: ΔΜΚ  ΔΠΟ  FTSEA  FTSEGT  FTSEGTI  

Αγορά:

|

Status:

|

Φάση διαπρ.:

|

Status συμβόλου:

 

Όγκος

Τελευτ. Ενημ.

Προηγ. Κλείσιμο