ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

 

Σύμβολο: DDUOE

|

Εταιρεία: ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

|

Τύπος: ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ

|

Κατηγορία:

Διαφορά

 

Τιμή Εξαγοράς

Τιμή Διάθεσης

Μεταβολή από 1/1

Ενεργητικό

Αρ. Μεριδίων

Τελευταία Ενημέρωση

Διαφορά %
Πρόσφατο Ιστορικό