Οικονομία & Αγορές
Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015 12:07

Υστέρηση 884 εκατ. ευρώ στα φορολογικά έσοδα

Πολύ μεγάλη υστέρηση, η οποία ήδη από το πρώτο τετράμηνο του έτους αγγίζει τα 884 εκατ. ευρώ, εμφανίζει ο κρατικός προϋπολογισμός στο σκέλος των φορολογικών εσόδων.

Πολύ μεγάλη υστέρηση, η οποία ήδη από το πρώτο τετράμηνο του έτους αγγίζει τα 884 εκατ. ευρώ, εμφανίζει ο κρατικός προϋπολογισμός στο σκέλος των φορολογικών εσόδων.

Μπορεί η «τρύπα» να καλύφθηκε και η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών να μιλάει για υπέρβαση του στόχου στο σκέλος των καθαρών εσόδων, ωστόσο, για να συμβεί αυτό εμφανίστηκαν υπερβάσεις στόχων στα έσοδα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αλλά και στον κωδικό ο οποίος περιλαμβάνει τα «έσοδα του προγράμματος ενίσχυσης ρευστότητας λόγω χρηματοπιστωτικής κρίσης», τα οποία ήταν αυξημένα κατά 629 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ενώ λοιπόν η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών μιλάει για πρωτογενές πλεόνασμα 2,1 δισ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1,046 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο το 2014, και στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 310 εκατ. ευρώ, τα στοιχεία των εσόδων προκαλούν μεγάλη ανησυχία. Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 15.815 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 371 εκατ. ευρώ ή 2,4%  έναντι του στόχου.

Ωστόσο,  το σύνολο των φορολογικών εσόδων ανήλθε στα 12.221 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 884 εκατ. ευρώ ή κατά 6,7% έναντι του στόχου.

Η υστέρηση οφείλεται:

  1. Στους άμεσους φόρους που την περίοδο του Ιανουαρίου-Απριλίου 2015 ανήλθαν στα 4.869  εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας απόκλιση από το στόχο -625 εκατ. ευρώ ή -11,4 %. Ειδικότερα, υστέρηση έναντι του στόχου παρουσίασαν: οι άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 389 εκατ. ευρώ ή 34,0%.
  2. Στους έμμεσους φόρους οι οποίοι διαμορφώθηκαν στα 7.352 εκατ. ευρώ, μειωμένοι κατά 259 εκατ. ευρώ ή 3,4% έναντι του στόχου. Ο ΦΠΑ λοιπών ήταν μειωμένος έναντι του στόχου κατά 252 εκατ. ευρώ ή 6,5%. Αντίθετα οι φόροι κατανάλωσης ήταν αυξημένοι κατά 133 εκατ. ευρώ ή 5,7% έναντι του στόχου.


Τα λοιπά μη φορολογικά έσοδα υπερέβησαν το στόχο κατά 475 εκατ. ευρώ ή 38,9%.

Στην κατηγορία των μη τακτικών εσόδων, τα έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών ήταν μειωμένα κατά 182 εκατ. ευρώ ή 64,9% έναντι του στόχου. Τα έσοδα του προγράμματος ενίσχυσης ρευστότητας λόγω χρηματοπιστωτικής κρίσης ήταν αυξημένα κατά 629 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 943 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας  αύξηση κατά 100 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (844 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 1.525 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 465 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Απρίλιο το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3.795 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 279 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση των καθαρών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού κατά 493 εκατ. ευρώ.

Τον Απρίλιο οι φόροι στην περιουσία ήταν αυξημένοι έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 97 εκατ. ευρώ, ενώ ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων ήταν μειωμένος σε σχέση με τον στόχο κατά 130 εκατ. ευρώ. Οι έμμεσοι φόροι ήταν μειωμένοι κατά 26 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα οι φόροι συναλλαγών ήταν μειωμένοι κατά 71 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Οι φόροι κατανάλωσης παρουσίασαν αύξηση έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 67 εκατ. ευρώ. 

Τα μη τακτικά έσοδα ήταν αυξημένα κατά 550 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν στα 148 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 35 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

«Μαχαίρι» 2 δισ. ευρώ στις δαπάνες

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 16.324 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 2.037 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου  (18.361 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 15.503 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 1.628 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 1.455 εκατ. ευρώ και των ταμειακών δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα κατά 168 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014 κατά 381 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 2,4%, παρά το γεγονός ότι έχουν καταβληθεί επιπλέον 90 εκατ. ευρώ για επιδόματα πολυτέκνων, 32 εκατ. ευρώ για δαπάνες εκλογών, 24 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας και 87 εκατ. ευρώ για αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 821 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 409 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1.230 εκατ. ευρώ) και μειωμένες κατά 577 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ειδικά για τον μήνα Απρίλιο, oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.802 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 521 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.523 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 290 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Το μειωμένο ύψος δαπανών οφείλεται κυρίως στην αναδιάρθρωση του ταμειακού προγραμματισμού με βάση τις επικρατούσες ταμειακές συνθήκες.