Οικονομία & Αγορές
Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013 17:07

Eurobank: Περιθώρια συμφωνίας για το δημοσιονομικό κενό του 2014

Υπάρχουν περιθώρια συμφωνίας για το δημοσιονομικό κενό του 2014 και την προώθηση των μεταρρυθμίσεων, αλλά προϋποθέτουν σαφή προσδιορισμό των λύσεων και αξιοπιστία από πλευράς της κυβέρνησης και της τρόικας, σύμφωνα με έκθεση των αναλυτών της Eurobank.

Υπάρχουν περιθώρια συμφωνίας για το δημοσιονομικό κενό του 2014 και την προώθηση των μεταρρυθμίσεων, αλλά προϋποθέτουν σαφή προσδιορισμό των λύσεων και αξιοπιστία από πλευράς της κυβέρνησης και της τρόικας, σύμφωνα με έκθεση των αναλυτών της Eurobank.

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, τα βασικά μηνύματα που η κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπ’όψιν της από το Eurogroup της προηγούμενης εβδομάδας, αλλά και τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις, είναι δύο.

Το πρώτο έχει να κάνει με τα ανοικτά θέματα της τρέχουσας διαπραγμάτευσης, καθώς πλέον, σύμφωνα με τους αναλυτές της Eurobank, έχει γίνει κατανοητό ότι η τρόικα δεν είναι διατεθειμένη να υποχωρήσει σε κάποια από τα ζητήματα που προκύπτουν σχετικά με το κλείσιμο του δημοσιονομικού κενού για το 2014 και το 2015, την υλοποίηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων (όχι μόνο των προαπαιτούμενων σύμφωνα με τη συμφωνία του Ιουλίου 2013 αλλά και εκείνων για την αξιολόγηση του Δεκεμβρίου 2013) και την επιτάχυνση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων.

Σύμφωνα με την έκθεση, δεν πρόκειται για κάποιου είδους «εμμονή» από πλευράς της τρόικας, αλλά στηρίζεται στο 2ο Πρόγραμμα Σταθεροποίησης της Ελληνικής Οικονομίας (και τις αναθεωρήσεις του) όπως αυτό έχει συμφωνηθεί μεταξύ κυβέρνησης και δανειστών.

«Επιπλέον, οι δημοσιονομικοί στόχοι του προγράμματος (η πορεία του πρωτογενούς ελλείμματος και του δημοσίου χρέους) δεν θα επιτευχθούν αν υπάρξουν σημαντικές αποκλίσεις στα έσοδα και στις δαπάνες του δημοσίου» τονίζεται.

Το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης, όπως επισημαίνουν οι αναλυτές της Eurobank, είναι ότι οι δημοσιονομικοί στόχοι θα επιτευχθούν με την εφαρμογή ενός σχεδίου για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής, την ορθολογικοποίηση των δαπανών των ασφαλιστικών ταμείων, την επέκταση της εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου σε φορείς της γενικής κυβέρνησης που δεν το εφαρμόζουν μέχρι τώρα καθώς και από τις καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά το πρωτογενές πλεόνασμα του 2013.

Το δεύτερο μήνυμα από το Eurogroup, σύμφωνα με την έκθεση, είναι η «αποφοίτηση» της Ιρλανδίας από το δικό της πρόγραμμα- όπως επισημαίνεται, η επιτυχημένη έξοδος της χώρας από το μνημόνιο δείχνει τον δρόμο, αλλά προϋποτίθεται συναίνεση και ανάληψη της «ιδιοκτησίας» του προγράμματος σταθεροποίησης από την κυβέρνηση. Στην έκθεση τονίζεται ότι στην Ελλάδα η συναίνεση θα έπρεπε να εστιάσει το ενδιαφέρον της στα θέματα που βελτιώνουν τις προοπτικές για επιστροφή στην ανάπτυξη της χώρας και να αποφύγει τη χρήση της παρούσας δυσαρέσκειας του εκλογικού σώματος για την επίτευξη μικροπολιτικών στόχων.

Οι αναλυτές της Eurobank κάνουν αναφορά και στη μείωση του ΑΕΠ κατά -3,0% σε ετήσια βάση το τρίτο τρίμηνο του 2013, η οποία αποδίδεται στις θετικές εξελίξεις στον εξωτερικό τομέα της οικονομίας.