Οικονομία & Αγορές
Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2013 14:40

ΕΤΕ: «Καλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα» για το 2013

Ως η καλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα - «Best Bank in Greece» - αναδείχτηκε η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο των βραβείων «Awards for Excellence 2013», που απονεμήθηκαν, για 23η χρονιά, από το οικονομικό περιοδικό Euromoney.

Ως η καλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα - «Best Bank in Greece» - αναδείχτηκε η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο των βραβείων «Awards for Excellence 2013», που απονεμήθηκαν, για 23η χρονιά, από το οικονομικό περιοδικό Euromoney.

Με τα βραβεία «Awards for Excellence», το Euromoney αναγνωρίζει και επιλέγει, έπειτα από συγκέντρωση και ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων με τις επιδόσεις κάθε τράπεζας, εκείνες που διαθέτουν ηγετικό και δυναμικό προφίλ στις παγκόσμιες και τοπικές αγορές, όπου δραστηριοποιούνται και διακρίνονται από τους ανταγωνιστές τους.

Σύμφωνα με το περιοδικό, η Εθνική Τράπεζα, μέσα σε ένα ιδιαίτερα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, ανέλαβε πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της κεφαλαιακής της θέσης, με την πρόσφατη επιτυχημένη ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ενώ παράλληλα μείωσε σημαντικά τα λειτουργικά της κόστη και βελτίωσε τη ρευστότητά της και τη σχέση δανείων - καταθέσεων.