Οικονομία & Αγορές
Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013 12:56

ΥΠΑΝ: Πάνω από 23.000 αιτήσεις για τη δράση ενίσχυσης ΜμΕ

Ξεπέρασαν τις 23.000 οι αιτήσεις για τη δράση ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ), με τον προϋπολογισμό του Προγράμματος να υπερκαλύπτεται περίπου τέσσερις φορές. Χαρακτηριστικό είναι ότι κατά την ημέρα λήξης της δεύτερης παράτασης που είχε δοθεί, υπεβλήθησαν οκτώ φορές περισσότερες προτάσεις από όσες είχαν υποβληθεί κατά το δίμηνο 25/2-25/4. Την ικανοποίησή του για την ανταπόκριση στο Πρόγραμμα εξέφρασε το υπουργείο Ανάπτυξης.

Ξεπέρασαν τις 23.000 οι αιτήσεις για τη δράση ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ), με τον προϋπολογισμό του Προγράμματος να υπερκαλύπτεται περίπου τέσσερις φορές. Χαρακτηριστικό είναι ότι κατά την ημέρα λήξης της δεύτερης παράτασης που είχε δοθεί, υπεβλήθησαν οκτώ φορές περισσότερες προτάσεις από όσες είχαν υποβληθεί κατά το δίμηνο 25/2-25/4. Την ικανοποίησή του για την ανταπόκριση στο Πρόγραμμα εξέφρασε το υπουργείο Ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, μέχρι χθες Πέμπτη 16 Μαϊου και ώρα 17:00 οπότε έληξε η προθεσμία υποβολής, υπεβλήθησαν 23.045 αιτήσεις από υποψήφιους επενδυτές, συνολικού προϋπολογισμού επενδύσεων 3.756.042.033 ευρώ, με αιτούμενη επιχορήγηση 1.568.117.007 ευρώ, έναντι 456 εκατ. ευρώ που είναι ο διαθέσιμος προϋπολογισμός.  

Υπενθυμίζεται ότι η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων ξεκίνησε στις 25/2/2013 με καταληκτική ημερομηνία (μετά τις δύο παρατάσεις που δόθηκαν σε συνέχεια αιτημάτων των ενδιαφερόμενων επενδυτών αλλά και υστέρησης που παρατηρήθηκε στη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος) την Πέμπτη 16 Μαϊου και ώρα 17:00. Ιδιαίτερα αυξημένος ήταν ο ρυθμός υποβολών προτάσεων  τις τελευταίες ημέρες προθεσμιών που τέθηκαν. Συγκεκριμένα:

- Από 25/2/2013 έως και 25/4/2013 (αρχική ημερομηνία ολοκλήρωσης υποβολής προτάσεων), είχαν υποβληθεί 906 προτάσεις ή 4 % του συνόλου.

- Από 26/4 έως και 9/5, οπότε ανακοινώθηκε η δεύτερη παράταση που δόθηκε στο πρόγραμμα, υπεβλήθησαν 4.592 προτάσεις ή το 20 % του συνόλου.

- Στην εβδομάδα από 10/5 μέχρι την Πέμπτη 16/5 οπότε έληξε η δεύτερη παράταση, υπεβλήθησαν 17.547 προτάσεις, δηλαδή το 76% του συνόλου. Εξ αυτών, 7.052, δηλαδή το 30 % του συνόλου, υπεβλήθησαν την τελευταία ημέρα. Με άλλα λόγια, κατά την ημέρα λήξης της δεύτερης παράτασης υπεβλήθησαν οκτώ φορές περισσότερες προτάσεις από όσες είχαν υποβληθεί κατά το δίμηνο 25/2-25/4 που ήταν η αρχική περίοδος υποβολής των προτάσεων.

Ο ρυθμός αυτός υποβολής προτάσεων, συνοδεύτηκε από αντίστοιχο ρυθμό υποβολής ερωτημάτων-αιτημάτων προς το help desk του Πληροφοριακού Συστήματος. Σύμφωναμε το υπουργείο, όσα από τα ερωτήματα αυτά δεν κατέστη δυνατό να απαντηθούν εγκαίρως, θα μελετηθούν ως προς την φύση τους και το χρόνο υποβολής τους, προκειμένου να δοθεί η καλύτερη δυνατή λύση για την ολοκλήρωση της υποβολής (ηλεκτρονική και φυσική). Σε κάθε περίπτωση όμως, διαβεβαιώνεται ότι θα διασφαλιστούν οι υποψήφιοι επενδυτές που υπέβαλαν έγκαιρα τις προτάσεις τους.

Υπενθυμίζεται τέλος, ότι η ημερομηνία υποβολής φυσικών φακέλων δεν έχει μεταβληθεί και παραμένει η Δευτέρα 20 Μαϊου. Η υποβολή των φακέλων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα Παραρτήματα  VIIΙ και IX του Οδηγού Εφαρμογής ως εξής:

Α. Ιδιοχείρως, σε έναν από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, με βάση την περιφερειακή αρμοδιότητά του καθένα καθώς και στα συνεργαζόμενα με τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικά Ιδρύματα και Αναπτυξιακούς Φορείς, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

Β. Ταχυδρομικά, στον περιφερειακά αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ (ή στα αντίστοιχα συνεργαζόμενα με τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικά Ιδρύματα και Αναπτυξιακούς Φορείς) με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά. Δεκτές θα γίνονται οι προτάσεις με ημερομηνία αποστολής μέχρι και την 20/5/2013.).