Οικονομία & Αγορές
Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012 12:51

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2012

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2012        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2012     Αύξηση κερδών παρουσίασε το εννεάμηνο του 2012 η ΕΥΔΑΠ.  Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) ανήλθαν στα 67,41 εκατ. € σε σύγκριση ...

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2012

 

  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2012

 

 

Αύξηση κερδών παρουσίασε το εννεάμηνο του 2012 η ΕΥΔΑΠ.  Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) ανήλθαν στα 67,41 εκατ. € σε σύγκριση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2011 που είχαν διαμορφωθεί στα 44,18 εκατ. €, αυξημένα κατά 52,57%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)  διαμορφώθηκαν σε 91,27 εκατ. € σε σχέση με 67,42 εκατ. € το εννεάμηνο του 2011, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 35,38%.  Αντίστοιχα για την Εταιρεία το EBITDA διαμορφώθηκε στα 91,28 εκατ. €, έναντι 67,42 εκατ. € το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2011.

Τα μετά από φόρους ενοποιημένα κέρδη διαμορφώθηκαν στο ποσό των 44,21 εκατ. ευρώ, έναντι 27,23 εκατ. ευρώ του εννεαμήνου 2011 (αύξηση 62,38%).

Τέλος, ο κύκλος εργασιών της ΕΥΔΑΠ, το εννεάμηνο του 2012, διαμορφώθηκε στα 268,6 εκατ. ευρώ από 271,7 εκατ. ευρώ το 2011 (-1,12%), λόγω της υποχώρησης των εσόδων από μείωση των νέων παροχών ύδρευσης και των εσόδων από την παροχή υπηρεσιών αποχέτευσης, ως αποτέλεσμα της πτώσης στην οικοδομική δραστηριότητα λόγω της οικονομικής ύφεσης.