Οικονομία & Αγορές
Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013 23:12

OTE: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία έκδοσης ομολόγων ύψους 700 εκατ. ευρώ

Ολοκλήρωσε ο ΟΤΕ τη διαδικασία έκδοσης ομολόγων πενταετούς διάρκειας με σταθερό επιτόκιο, συνολικού ύψους 700 εκατ. ευρώ και με ετήσιο τοκομερίδιο 7,875% πληρωτέο ανά εξάμηνο.

Ολοκλήρωσε ο ΟΤΕ τη διαδικασία έκδοσης ομολόγων πενταετούς διάρκειας με σταθερό επιτόκιο, συνολικού ύψους 700 εκατ. ευρώ και με ετήσιο τοκομερίδιο 7,875% πληρωτέο ανά εξάμηνο. Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 2,7 φορές, έχοντας συγκεντρώσει συνολική ζήτηση άνω των 1,9 δισ. ευρώ.

Τα ομόλογα εκδίδονται από την OTE plc με την εγγύηση της ΟΤΕ ΑΕ, στο πλαίσιο του υφισταμένου Προγράμματος Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων, ύψους 6,5 δισ. ευρώ. Η εταιρεία θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διαπραγμάτευση των ομολόγων στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Η εκκαθάριση αναμένεται στις 7 Φεβρουαρίου 2013.

Την έκδοση των ομολόγων ανέλαβαν από κοινού οι τράπεζες BNP Paribas, Deutsche Bank και HSBC καθώς επίσης η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η Eurobank Ergasias, η Alpha Bank, η Nomura, η Credit Suisse και η Citigroup.