Οικονομία & Αγορές
Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2011 15:11

Eurobank EFG: Αναπροσαρμογή επιτοκίων

Σε αναπροσαρμογή των επιτοκίων της προχωρά η Eurobank EFG, επικαλούμενη την αύξηση του δείκτη αναφοράς Euribor, σε συνδυασμό με την τελευταία αύξηση του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ, καθώς και τις συνθήκες περιορισμένης ρευστότητας στην ελληνική τραπεζική αγορά.

Σε αναπροσαρμογή των επιτοκίων της προχωρά η Eurobank EFG, επικαλούμενη την αύξηση του δείκτη αναφοράς Euribor, σε συνδυασμό με την τελευταία αύξηση του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ, καθώς και τις συνθήκες περιορισμένης ρευστότητας στην ελληνική τραπεζική αγορά.

Συγκεκριμένα, αναπροσαρμόζονται τα εξής επιτόκια:

- Το επιτόκιο του λογαριασμού καταθέσεων Όψεως Ιδιωτών αυξάνεται έως και 0,25 της μονάδος.

- Τα επιτόκια των πιστωτικών καρτών και των καταναλωτικών δανείων αυξάνονται κατά 0,25 της μονάδος.

- Τα Βασικά επιτόκια χορηγήσεων Μικρών Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών αυξάνονται κατά 0,25 της μονάδας.

Επισημαίνεται ότι τα κυμαινόμενα επιτόκια των καταθετικών / δανειακών προϊόντων, που συνδέονται συμβατικά με το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ ή το Euribor αναπροσαρμόζονται αυτόματα.

Τα νέα επιτόκια θα ισχύσουν από Τρίτη 16/08/2011.