Οικονομία & Αγορές
Τρίτη, 23 Μαρτίου 2010 12:04

Στατιστικά στοιχεία για την ανεργία στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ

Ο ΟΑΕΔ θα αναρτά στην ιστοσελίδα του (www.oaed.gr), την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα, τα στατιστικά στοιχεία των εγγεγραμμένων στα μητρώα του Οργανισμού κατά τον προηγούμενο μήνα, για το σύνολο και τις 13διοικητικές περιφέρειες της χώρας.

Ο ΟΑΕΔ θα αναρτά στην ιστοσελίδα του (www.oaed.gr), την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα, τα στατιστικά στοιχεία των εγγεγραμμένων στα μητρώα του Οργανισμού κατά τον προηγούμενο μήνα, για το σύνολο και τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, με την εξής μορφή:

• Επιδοτούμενοι άνεργοι που πληρώθηκαν από τον ΟΑΕΔ κατά το μήνα αναφοράς (κοινοί και εποχικοί).

• Εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ με ενεργό δελτίο ανεργίας, για συνεχόμενο διάστημα μέχρι 12 μήνες (μη μακροχρόνιοι), κατανεμημένοι στις κατηγορίες αναζητούντες και μη αναζητούντες εργασία.

• Εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ με ενεργό δελτίο ανεργίας, για συνεχόμενο διάστημα ίσο ή μεγαλύτερο των 12 μηνών (μακροχρόνιοι), κατανεμημένοι στις κατηγορίες αναζητούντες και μη αναζητούντες εργασία.

Τους επόμενους μήνες τα στατιστικά στοιχεία θα εμπλουτιστούν και με άλλες πληροφορίες, όπως φύλο, ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο, υπηκοότητα κλπ. για την καλύτερη δυνατή ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Τα στατιστικά στοιχεία για τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, είναι ήδη αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.