Οικονομία & Αγορές
Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2008 10:20

Βοσνία - Ερζεγοβίνη: Στήριξη στην ενέργεια από την EBRD

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) αποφάσισε την αναδιάρθρωση παλαιότερου δανείου της προς τη Βοσνία – Ερζεγοβίνη προκειμένου να εναρμονίσει τους σκοπούς του με τις τελευταίες μεταρρυθμίσεις που προωθούνται στον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας και πιο συγκεκριμένα την δημιουργία Εταιρείας Μεταφοράς και τη σύσταση Ανεξάρτητου Διαχειριστή του Συστήματος.

Έτσι από το δάνειο ύψους 50 εκατ. ευρώ που είχε διαθέσει η τράπεζα στη χώρα το 2000 για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Εποπτικού Ελέγχου και Απόκτησης Δεδομένων (Supervisory Control And Data Acquisition) τα 16 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση της λειτουργίας των παραπάνω δύο οργανισμών με σκοπό τόσο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αξιοπιστίας του εγχώριου συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας όσο και την ανάπτυξη του εμπορίου ενέργειας με τις γειτονικές χώρες.

Από το 1996 και μετά η EBRD έχει διαθέσει στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη πιστωτικούς πόρους, ύψους 130 εκατ. ευρώ περίπου για την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού τομέα της χώρας, ενώ περιλαμβάνεται και μεταξύ των διεθνών οργανισμών που ξεκίνησαν πρώτοι την παροχή βοήθειας μετά τη βίαιη διάλυση της ενιαίας Γιουγκοσλαβίας. Η EBRD αποτελεί το μεγαλύτερο επενδυτή στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη με δεσμευμένους πόρους ύψους μεγαλύτερου από 688 εκατ. ευρώ σε 63 επενδυτικά προγράμματα.

Balkan Markets Daily