Οικονομία & Αγορές
Τρίτη, 02 Ιανουαρίου 2007 18:11

Eγκρίθηκαν επενδύσεις 136,6 εκατ. ευρώ, για μεταποίηση γεωργικών προϊόντων

Eγκρίθηκαν 289 επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων (μέτρο 2.1 του επιχειρησιακού προγράμματος αγροτική ανάπτυξη-ανασυγκρότηση της υπαίθρου).

Οι εγκρίσεις είναι συνολικού προϋπολογισμού 136,6 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 70,5 εκατ. ευρώ είναι κοινοτική χρηματοδότηση (Γ' ΚΠΣ).

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για την 3η προκήρυξη του μέτρου 2.1., το οποίο είχε αρχική Δημόσια Δαπάνη 180 εκ. €, η οποία αυξήθηκε κατά 80 εκ. € κατά την αναθεώρηση του Προγράμματος το 2005. Το ενδιαφέρον για το μέτρο ήταν πολύ μεγάλο (1.007 αιτήσεις), καθώς μέσω των δράσεων του βελτιώνεται κατά πολύ η ανταγωνιστικότητα του τομέα με την αύξηση της προστιθέμενης αξίας στα γεωργικά προϊόντα.

Οι φορείς που ενισχύονται είναι νομικά και φυσικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων και συνεταιρισμών) σε όλη την Ελλάδα και η επιλογή τους βασίσθηκε σε κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία αποσκοπούν στην όσο το δυνατόν καλύτερη και απολύτως διαφανή επιλογή βιώσιμων και αναγκαίων επενδύσεων ανά περιοχή και κλάδο. Τις επόμενες ημέρες θα υπογραφούν άλλες 124 Αποφάσεις ένταξης (σύνολο 413 επενδυτικά κατά την 3η προκήρυξη) επενδυτικών σχεδίων, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων που χρηματοδοτούνται μέσω του Μέτρου 2.1 του ΕΠΑΑ-ΑΥ να ανέλθει σε 1.262 επενδυτικά σχέδια.