Οικονομία & Αγορές
Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021 18:12

Κλειδώνουν οι «ομάδες κρούσης» για τις εκκρεμείς συντάξεις

Την επιχείρηση «εκκρεμείς συντάξεις» επιχειρεί να βάλει σε πλήρη τροχιά ο e-ΕΦΚΑ, συγκροτώντας «Κλιμάκια - Ομάδες εργασίας» με σκοπό την επιτάχυνση της απονομής των εκκρεμών συντάξεων.

Από την έντυπη έκδοση

Την επιχείρηση «εκκρεμείς συντάξεις» επιχειρεί να βάλει σε πλήρη τροχιά ο e-ΕΦΚΑ, συγκροτώντας «Κλιμάκια - Ομάδες εργασίας» με σκοπό την επιτάχυνση της απονομής των εκκρεμών συντάξεων.

Στα ειδικά κλιμάκια που θα λειτουργούν με συγκεκριμένη στοχοθεσία μπορούν να συμμετέχουν μόνο υπάλληλοι που γνωρίζουν και επιτελούν αποκλειστικά τα εξής αντικείμενα: απονομή παροχών (κύριας και επικουρικής σύνταξης), ανακεφαλαίωση χρόνου ασφάλισης, έλεγχος καταβολής εισφορών, αναγνώριση και διαπίστωση χρόνων ασφάλισης, εκκαθάρισης συντάξεων. Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα κλιμάκια σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, έως 15 Ιανουαρίου.

Οι στόχοι που τίθενται είναι να εκδίδονται έως και 130 νέες συνταξιοδοτικές αποφάσεις από έναν υπάλληλο τον μήνα, οι 70 εκτός κλιμακίου -δηλαδή στο κανονικό ωράριο- και οι 60 εντός κλιμακίου, δηλαδή κατά την απασχόληση εκτός ωραρίου και υπερωριακής απασχόλησης. Η μηνιαία αμοιβή - «μπόνους» για την επίτευξη του 100% του στόχου των κλιμακίων που προετοιμάζουν την ωρίμανση των φακέλων και των κλιμακίων απονομής συντάξεων, προσδιορίζεται στα 480 ευρώ.

Η αμοιβή για μικρότερες αποδόσεις υπολογίζεται σύμφωνα με συγκεκριμένες παραμέτρους. Οι στόχοι έκδοσης των εκκρεμών συντάξεων για κάθε μήνα ποικίλλουν ανά κλιμάκιο και ανά Ταμείο. Για παράδειγμα, για την έκδοση συντάξεων από το ΙΚΑ (κύριων και επικουρικών) ο στόχος είναι μεταξύ 50 και 110 αποφάσεων, για τον ΟΑΕΕ από 25 έως 50, ενώ για αιτήσεις Δημοσίου (κύρια σύνταξη, επικουρική, εφάπαξ) από 55 έως 90 αποφάσεις.

Υπενθυμίζεται πως οι εκκρεμείς συντάξεις ξεπερνούν πλέον τις 300.000, καθώς υπερβαίνουν τις 170.000 οι εκκρεμείς αιτήσεις για κύρια σύνταξη, τις 120.000 οι αιτήσεις για επικουρική σύνταξη και τις 12.000 οι αιτήσεις για εφάπαξ βοήθημα. Η πρακτική των κλιμακίων απονομής συντάξεων εφαρμόζεται ήδη από το 2017, όταν η τρόικα έθετε ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα στην τότε κυβέρνηση, προκειμένου να εκκαθαριστεί η πλειονότητα του όγκου των εκκρεμοτήτων. 

Τα νέα κλιμάκια-Ομάδες Εργασίας θα λειτουργήσουν για 12 μήνες, δηλαδή από 1.1.2021 μέχρι 31.12.2021. Τα μέλη των Κλιμακίων-Ομάδων-Υποομάδων Εργασίας θα πρέπει να απασχολούνται με το έργο του Κλιμακίου εκτός του ωραρίου εργασίας και των ωρών υπερωριακής απασχόλησης. 

Παράλληλα με τη δημιουργία των νέων κλιμακίων, έχει ψηφιστεί νόμος που ορίζει την έστω και προσωρινή στελέχωση του ΕΦΚΑ με νέους υπαλλήλους, είτε μέσω αποσπάσεων είτε μέσω επιστράτευσης έμπειρων συνταξιούχων πρώην υπαλλήλων του ΕΦΚΑ, με σκοπό να αυξηθούν οι ρυθμοί απόδοσης των απονομών συντάξεων και να μειωθεί σημαντικά ο όγκος των εκκρεμοτήτων.