Οικονομία & Αγορές
Τετάρτη, 08 Ιανουαρίου 2020 12:53

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. - Ανακοίνωση για την απώλεια του Αναπληρωτή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Γεωργίου Α. Σαράντη

Η εταιρεία ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό το τραγικό γεγονός της απώλειας του Γεωργίου Α. Σαράντη, Αναπληρωτή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και εκ των βασικών μετόχων της εταιρείας. ...

Η εταιρεία ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό το τραγικό γεγονός της απώλειας του Γεωργίου Α. Σαράντη, Αναπληρωτή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και εκ των βασικών μετόχων της εταιρείας.
Το Διοικητικό  Συμβούλιο  θα  συγκληθεί  τις  προσεχείς  ημέρες  προκειμένου  να  λάβει αποφάσεις σχετικά με τη διαμόρφωση της σύνθεσης του.