Οικονομία & Αγορές
Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2019 12:43

Προχωρούν σε τιτλοποιήσεις οι ελληνικές τράπεζες

Βασική δραστηριότητα των τραπεζών θα αποτελέσουν οι τιτλοποιήσεις των κόκκινων δανείων σε Ελλάδα και Ευρώπη.  Όπως επισημαίνουν στελέχη του χώρου, σύντομα οι τράπεζες θα στρέψουν τη δραστηριότητά τους στις τιτλοποιήσεις δανείων, καθώς τα πιστωτικά ιδρύματα πιστεύουν πως μέσα στο έτος οπωσδήποτε τουλάχιστον ένα από τα σχέδια ή και τα δύο που συνιστούν συστημική λύση για τα κόκκινα δάνεια θα τύχουν της έγκρισης των θεσμών και συγκεκριμένα της DG COmp.

Από την έντυπη έκδοση

Της Ειρήνης Σακελλάρη
esak@naftemporiki.gr

Βασική δραστηριότητα των τραπεζών θα αποτελέσουν οι τιτλοποιήσεις των κόκκινων δανείων σε Ελλάδα και Ευρώπη.  Όπως επισημαίνουν στελέχη του χώρου, σύντομα οι τράπεζες θα στρέψουν τη δραστηριότητά τους στις τιτλοποιήσεις δανείων, καθώς τα πιστωτικά ιδρύματα πιστεύουν πως μέσα στο έτος οπωσδήποτε τουλάχιστον ένα από τα σχέδια ή και τα δύο που συνιστούν συστημική λύση για τα κόκκινα δάνεια θα τύχουν της έγκρισης των θεσμών και συγκεκριμένα της DG COmp.

Πρόκειται για τα σχέδια της Τράπεζας της Ελλάδος και του ΤΧΣ. Θεωρούν, μάλιστα, πως η πορεία των spreads θα βοηθήσει σε γρήγορη λύση σε ό,τι αφορά την τιμολόγηση των εγγυήσεων.

Στο πλαίσιο των εκτιμήσεων αυτών τα 26 δισ. μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα των τεσσάρων συστημικών τραπεζών  που αναφέρονται στο πρόγραμμα 2019-2021 για την εξυγίανση των ισολογισμών τους θα αφορούν πωλήσεις και κυρίως τιτλοποιήσεις, οι οποίες έρχονται όλο και πιο κοντά.

Ιταλία, Ισπανία και Ελλάδα
Οι τράπεζες στην Ιταλία αποτελούν το κέντρο του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε ό,τι αφορά την τρέχουσα χρονιά μείωσαν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά τους μέχρι στιγμής κατά 6,5 δισ. 

Οι  τράπεζες της Ισπανίας και της Ελλάδας διέθεσαν 4,5 δισ. ευρώ και 3 δισ. ευρώ από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αντίστοιχα κατά τους πρώτους μήνες του 2019, σύμφωνα με τους Irish Times.

Οι στόχοι των ελληνικών τραπεζών
Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα οι στόχοι που έχουν θέσει οι συστημικές τράπεζες για την περίοδο 2019-2021 είναι αρκετά φιλόδοξοι: Στην Τράπεζα Πειραιώς το ποσό των πωλήσεων τιτλοποιήσεων διαμορφώνεται σε 6,9 δισ. ευρώ, στην Alpha Bank ανέρχεται σε 5,3 δισ. ευρώ, στην Εθνική σε 5,6 δισ. ευρώ, ενώ στη Eurobank, που προχώρησε ήδη τα projects της, το αντίστοιχο ποσό είναι 9 δισ. ευρώ. Το σύνολο των κόκκινων δανείων που πρέπει να εκκαθαριστούν και με αυτόν και με άλλους τρόπους διαμορφώνεται σε 54 δισ. ευρώ.

Στο χρονικό διάστημα 2019 - 2021 με βάση όσα έχουν δώσει στη δημοσιότητα οι τράπεζες για να επιτύχουν τους στόχους τους, πέρα από πωλήσεις και τιτλοποιήσεις, προχωρούν και σε πλειστηριασμούς.

Οι πλειστηριασμοί για την Πειραιώς υπολογίζεται να αποδώσουν 1,2 δισ. ευρώ, 2,4 δισ. ευρώ θα αποδώσουν οι ρυθμίσεις και οι διαγραφές 4,4 δισ. ευρώ. Τα αντίστοιχα μεγέθη για την Alpha Bank είναι 4,1 δισ. ευρώ, 1,9 δισ. ευρώ και 2,9 δισ. ευρώ. Για την Εθνική, τα ποσά είναι 1,8 δισ. ευρώ, 2,7 δισ. ευρώ και 0,9 δισ. ευρώ αντιστοίχως. Σε ό,τι αφορά τη Eurobank, δεν έχει δημοσιοποιήσει ευκρινώς με ποιο τρόπο θα διαχειριστεί τα 4,2 δισ. ευρώ που υπολείπονται για να υλοποιήσει τους στόχους του προγράμματος.

Η απομόχλευση στην Ευρώπη
Η τάση αυτή έρχεται στη χώρα μας από την Ευρώπη. Μια σημαντική προσπάθεια απομόχλευσης για την Ευρώπη  ολοκληρώθηκε το 2018, με το συνολικό ακαθάριστο ευρωπαϊκό μη βασικό άνοιγμα ακίνητης περιουσίας να μειώνεται κατά περίπου 168 δισ. ευρώ ή 32% κατά τη διάρκεια του  προηγούμενου έτους. 

Αυτή ήταν η μεγαλύτερη ετήσια μείωση που καταγράφηκε από το τέλος του 2013, κυρίως από χρηματοπιστωτικές οντότητες στη νότια Ευρώπη.

Αυτό που συνέβη με τις τράπεζες του Ευρωπαϊκού Νότου είναι πως οι συστημικές λύσεις ήταν αυτές που βοήθησαν στη μαζική πώληση και κυρίως στην τιτλοποίηση δανείων, διαμορφώνοντας συνθήκες για αύξηση των χορηγήσεων και χρηματοδότησης των τοπικών οικονομιών. 

Παράλληλα οι τιτλοποιήσεις διαμορφώνουν με τρόπο γρήγορο μια δευτερογενή αγορά που συμβάλλει σημαντικά στο ΑΕΠ των οικονομιών που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Αυτό εκτιμάται πως θα συμβεί και στη χώρα μας με την υιοθέτηση μιας συστημικής λύσης.