Οικονομία & Αγορές
Τρίτη, 23 Ιουλίου 2019 19:12

EBRD: 10 εκ. ευρώ στην Πειραιώς Factoring για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων

Χρηματοοικονομική διευκόλυνση ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο του εμπορίου θα λάβει η Πειραιώς Factoring, στο πλαίσιο συμμετοχής της στο Πρόγραμμα Διευκόλυνσης Εμπορίου (TFP) της EBRD.

Χρηματοοικονομική διευκόλυνση ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο του εμπορίου θα λάβει η Πειραιώς Factoring, στο πλαίσιο συμμετοχής της στο Πρόγραμμα Διευκόλυνσης Εμπορίου (TFP) της EBRD.

Πιο συγκεκριμένα, η νέα πιστωτική γραμμή στοχεύει στην χρηματοδότηση, εξαγωγικών και εισαγωγικών, μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο, η θυγατρική της Πειραιώς θα συνεχίσει να υποστηρίζει ελληνικές μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που ασχολούνται με το εγχώριο και το διεθνές εμπόριο.

To factoring αποτελεί ένα σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο που μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά του παραδοσιακού τραπεζικού δανεισμού. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα αποδείχθηκε ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό εργαλείο χρηματοδότησης, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τη ρευστότητα τους, λαμβάνοντας άμεση χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης, ώστε να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα τον κύκλο παραγωγής τους.

Το Πρόγραμμα Διευκόλυνσης Εμπορίου της EBRD ξεκίνησε το 1999 με στόχο την προώθηση του διεθνούς εμπορίου μεταξύ των χωρών που δραστηριοποιείται ο διεθνής οργανισμός, με τη μορφή εγγυήσεων και βραχυπρόθεσμων δανείων προς επιλεγμένες συμμετέχουσες τράπεζες και εταιρείες factoring. Το πρόγραμμα εισήχθη για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2016, και τα τελευταία δύο χρόνια η χώρα κατέχει την πρώτη θέση στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος βάσει του αριθμού των εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί.