Οικονομία & Αγορές
Τρίτη, 04 Ιουνίου 2019 09:57

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Επισυνάπτεται σχετικό αρχείοΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Επισυνάπτεται σχετικό αρχείο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ