Οικονομία & Αγορές
Πέμπτη, 01 Νοεμβρίου 2018 12:47

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. - Έγκριση τροποποίησης του εσωτερικού κανονισμού Εταιρικής Διακυβέρνησης και Λειτουργίας

 Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2018       Έγκριση τροποποίησης του εσωτερικού κανονισμού Εταιρικής Διακυβέρνησης και Λειτουργίας     Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στη συνεδρίαση του ...

 Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2018

 

 

 

Έγκριση τροποποίησης του εσωτερικού κανονισμού Εταιρικής Διακυβέρνησης και Λειτουργίας

 

 

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 31ης Οκτωβρίου 2018,  εγκρίθηκε με άμεση εφαρμογή η νέα έκδοση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης - Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας καθώς και του αναμορφωμένου Οργανογράμματος της Εταιρείας.