Οικονομία & Αγορές
Τετάρτη, 08 Αυγούστου 2018 18:39

Sunlight: Πώληση του 10% της Reliable Battery Solutions Srl

Στην ολοκλήρωση της πώλησης ποσοστού 10% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της στην Ιταλία, Reliable Battery Solutions Srl, στην εταιρεία BMG Srl, έναντι τιμήματος 500 χιλ. ευρώ, προχώρησε η Συστήματα Sunlight ABEE.

Στην ολοκλήρωση της πώλησης ποσοστού 10% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της στην Ιταλία, Reliable Battery Solutions Srl, στην εταιρεία BMG Srl, έναντι τιμήματος 500 χιλ. ευρώ, προχώρησε η Συστήματα Sunlight ABEE.

Πλέον η εταιρεία  κατέχει το 90% του μετοχικού κεφαλαίου τής εν λόγω θυγατρικής. Τα δε αποτελέσματα και η καθαρή θέση σε ενοποιημένη βάση θα βελτιωθούν κατά 400.000. ευρώ.