Οικονομία & Αγορές
Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018 16:32

Μνημόνιο συνεργασίας ΕΛΠΕ - ΟΠΑ

Μνημόνιο συνεργασίας για τη χορήγηση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) υπέγραψαν ο Όμιλος ΕΛΠΕ και ο πρύτανης του πανεπιστημιακού ιδρύματος, Εμμανουήλ Γιακουμάκης.

Μνημόνιο συνεργασίας για τη χορήγηση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) υπέγραψαν ο Όμιλος ΕΛΠΕ και ο πρύτανης του πανεπιστημιακού ιδρύματος, Εμμανουήλ Γιακουμάκης.

Στόχος του τριετούς μνημονίου είναι η υποστήριξη των νέων επιστημόνων και της εκπαιδευτικής κοινότητας, στο πλαίσιο του εκτεταμένου προγράμματος δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του πετρελαϊκού ομίλου.

Συγκεκριμένα, τα ΕΛΠΕ αναλαμβάνουν -μέχρι και την ακαδημαϊκή χρονιά 2020-2021- την υποστήριξη του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων & Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων-ΜΒΑ».

Τα ΕΛΠΕ θα επιχορηγήσουν το εν λόγω Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τη χορηγία να περιλαμβάνει και την απονομή έξι υποτροφιών -κατ' ελάχιστο αριθμό- σε φοιτητές του Προγράμματος.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της συμφωνίας, θα υπάρξει συνεργασία ανάμεσα σε ΕΛΠΕ και ΟΠΑ σε τομείς κοινού εκπαιδευτικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος με γνώμονα την Αριστεία, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Ενέργειας και Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Επιπλέον ο Όμιλος ΕΛΠΕ και το ΟΠΑ θα αναλάβουν πρωτοβουλίες για την επίτευξη των παρακάτω δράσεων:

  • Την από κοινού διοργάνωση εκδηλώσεων (σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια κ.ά.).
  • Την από κοινού διαμόρφωση προτάσεων διεκδίκησης και εκπόνησης ερευνητικών προγραμμάτων και έργων με χρηματοδότηση από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.
  • Την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας, κατάρτιση και υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στους φοιτητές του ΜΒΑ.
  • Τη συγκρότηση ομάδων εργασίας με εκπροσώπους των δύο φορέων ή και τρίτων, εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί σκόπιμο, για θέματα ενδιαφέροντος που από κοινού θα συμφωνούνται.
  • Το σχεδιασμό και υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων συνεχιζόμενης («δια βίου μάθησης») για στελέχη της ΕΛΠΕ, σε γνωστικά αντικείμενα ενδιαφέροντος, τα οποία διδάσκουν οι καθηγητές του ΜΒΑ.

naftemporiki.gr