Οικονομία & Αγορές
Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018 13:04

Χαμηλό επιτόκιο, παρά τη μειωμένη ζήτηση στη δημοπρασία των ετήσιων εντόκων

Το ποσό των 812 εκατ. ευρώ άντλησε μέσω της δημοπρασίας εντόκων γραμματίων, διάρκειας ενός έτους, ο ΟΔΔΗΧ. Αν και η ζήτηση ήταν λιγότερο έντονη σε σχέση με την αντίστοιχη δημοπρασία του Μαρτίου, το επιτόκιο ήταν χαμηλότερο, στο 1,09%. 

Το ποσό των 812 εκατ. ευρώ άντλησε μέσω της δημοπρασίας εντόκων γραμματίων, διάρκειας ενός έτους, ο ΟΔΔΗΧ. 

Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 1,09%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 929 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,49 φορές. Στην αντίστοιχη δημοπρασία του περασμένου Μαρτίου η ζήτηση ήταν πιο έντονη, με τον συντελεστή κάλυψης να διαμορφώνεται στο 3,18%, αλλά το επιτόκιο ήταν υψηλότερο, στο 1,25%. 

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018. Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού (625 εκατ. ευρώ), κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

naftemporiki.gr