Οικονομία & Αγορές
Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018 16:21

Intralot: Νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών

Πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών έως και ποσοστού 10% του μετοχκού κεφαλαίου ενέκρινε η τακτική Γενκή Συνέλευση των μετόχων της Intralot.  

Πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών έως και ποσοστού 10% του μετοχκού κεφαλαίου ενέκρινε η τακτική Γενκή Συνέλευση των μετόχων της Intralot.  

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση το πρόγραμμα εγκρίθηκε για χρονική περίοδο 24 μηνών με έναρξη ισχύος από 16.05.2018 και έως τις 16.05.2020 με κατώτατη τιμή €0,30 και ανώτατη τιμή €12 καταργούμενου του προηγούμενου προγράμματος που επρόκειτο να λήξει στις 11.06.2018.

Επίσης εγκρίθηκε όπως οι ίδιες μετοχές που τυχόν αποκτηθούν να μπορούν να διανεμηθούν στο προσωπικό της εταιρείας και στο προσωπικό εταιρείας συνδεδεμένης με αυτήν ή/και να διακρατηθούν για την μελλοντική απόκτηση μετοχών άλλης εταιρείας.