Οικονομία & Αγορές
Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018 12:18

Με αυξημένα ταμειακά διαθέσιμα οι εισηγμένες

Η καλή εικόνα των αποτελεσμάτων των εισηγμένων το 2017 φαίνεται ότι βελτίωσε και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία τους, όπως καταδεικνύεται από την αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων κατά 7,64%. Την ίδια στιγμή βέβαια διαπιστώνεται και αύξηση των δανείων κατά 9,32%, γεγονός το οποίο, όμως, «προδίδει» την πιστωτική επέκταση των τραπεζών που δειλά φάνηκε μέσα στο 2017. Κι αυτό μεταφράζεται και σε μια καλύτερη αντιμετώπιση των εισηγμένων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε ιδιαίτερα δύσκολες εποχές ρευστότητας. 

Από την έντυπη έκδοση 

Του Γιώργου Σακκά
gsakkas@naftemporiki.gr 

Η καλή εικόνα των αποτελεσμάτων των εισηγμένων το 2017 φαίνεται ότι βελτίωσε και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία τους, όπως καταδεικνύεται από την αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων κατά 7,64%. Την ίδια στιγμή βέβαια διαπιστώνεται και αύξηση των δανείων κατά 9,32%, γεγονός το οποίο, όμως, «προδίδει» την πιστωτική επέκταση των τραπεζών που δειλά φάνηκε μέσα στο 2017. Κι αυτό μεταφράζεται και σε μια καλύτερη αντιμετώπιση των εισηγμένων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε ιδιαίτερα δύσκολες εποχές ρευστότητας. 

Με βάση λοιπόν τα συγκεντρωτικά στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων που συγκέντρωσε η Beta ΑΧΕΠΕΥ, η συνολική ρευστότητα των 172 εισηγμένων αυξήθηκε στο τέλος Δεκεμβρίου 2017 στα 10,38 δισ. ευρώ έναντι 9,64 δισ. ευρώ στο τέλος του 2016. Σημειώθηκε δηλαδή καθαρή αύξηση στα ταμεία των εταιρειών της τάξης των 740 εκατ. ευρώ, η οποία αποδίδεται στην καλή εικόνα των μικρομεσαίων εταιρειών, καθώς οι κορυφαίοι όμιλοι σημείωσαν μείωση των διαθεσίμων τους. 
Η δε συνολική ρευστότητα αντιστοιχεί περίπου στο 32% του συνολικού δανεισμού, όταν την ίδια στιγμή ο συνολικός δανεισμός δείχνει να έχει παρουσιάσει αύξηση.

Σημειώνεται ότι και κατά την προηγούμενη χρήση διατηρήθηκε ο θετικός συσχετισμός μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων δανείων, με αποτέλεσμα ο μακροπρόθεσμος δανεισμός να είναι υψηλότερος του βραχυπρόθεσμου. Ειδικότερα, από τα συνολικά δάνεια του 2017, τα 10,74 δισ. ευρώ αφορούν τον βραχυπρόθεσμο δανεισμό των εταιρειών, έναντι 9,82 δισ. στο τέλος του 2016. Την ίδια περίοδο ο μακροπρόθεσμος δανεισμός αυξήθηκε επίσης και διαμορφώνεται στα 21,7 δισ. ευρώ έναντι 20,9 δισ. ευρώ στο τέλος του 2016.

Ο καθαρός δανεισμός, δηλαδή το σύνολο των δανείων μείον τα διαθέσιμα, φαίνεται αυξημένος κατά 9,36%, στα 22,1 δισ. ευρώ από 21,1 δισ. ευρώ στο τέλος του 2016, κυρίως λόγω αύξησης του δανεισμού, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως. Να επισημάνουμε ακόμη ότι με βάση τα στοιχεία της Beta ΑΧΕΠΕΥ, από τις 180 εισηγμένες, 31 έχουν αρνητική δανειακή θέση, δηλαδή καθαρό ταμείο, ή περισσότερα μετρητά από δανεισμό.

Γεμάτα ταμεία
Συνολικά 31 εταιρείες στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, βάσει των ισολογισμών του 2017, διαθέτουν «γεμάτα ταμεία», με τα ρευστά τους διαθέσιμα να ξεπερνούν το 1,73 δισ. ευρώ και μάλιστα σημειώνουν αύξηση σε σχέση με το 1 δισ. ευρώ πέρυσι. Οι εταιρείες αυτές διαθέτουν μετρητά και χρηματοοικονομικά προϊόντα η αξία των οποίων υπερβαίνει το σύνολο του βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι επιχειρήσεις αυτές έχουν μηδενικό δανεισμό. 
Πέρα από τις δυσχερείς συνθήκες που επικρατούν στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας και αναγκάζουν ορισμένες επιχειρήσεις να διακρατούν πλεονάζουσα ρευστότητα, το βέβαιο είναι ότι ορισμένες από αυτές θα μπορούσαν να ενισχύσουν τα επενδυτικά τους προγράμματα εάν η οικονομία δείξει σημάδια διατηρήσιμης ανάπτυξης.

Οι εταιρείες με το μεγαλύτερο καθαρό ταμείο είναι η Jumbo, από την οποία, αν εξαιρεθούν τα 144,5 εκατ. ευρώ του μακροπρόθεσμου δανεισμού της, διαθέτει καθαρό ταμείο (στοιχεία εξαμήνου) 333,7 εκατ. ευρώ, και η ΕΥΔΑΠ με 294,9 εκατ. ευρώ ρευστό και καθόλου δανεισμό. Η Αεροπορία Αιγαίου διαθέτει επίσης ρευστότητα 300 εκατ. ευρώ και αν εξαιρεθούν τα 31,6 εκατ. ευρώ του συνολικού δανεισμού της, τότε έχει καθαρό ταμείο 269,4, ενώ και ο Καρέλιας έχει διαθέσιμα 124 εκατ. ευρώ και μηδενικό δανεισμό. Ακολουθούν η ΕΧΑΕ με 85,8 εκατ. ευρώ και ο ΟΛΘ με 80,9 εκατ. ευρώ. Έπονται η Alpha Αστικά Ακίνητα με 73,8 εκατ. και η ΕΥΑΘ με 65 εκατ. ευρώ.

Αν εξαιρεθούν τα δάνεια, καθαρό ταμείο 36,9 εκατ. ευρώ έχει το Πλαίσιο, ακολουθούν, με 29,7 εκατ. ευρώ τα Πλαστικά Κρήτης και με 13,2 εκατ. ευρώ η Σαράντης. Παράλληλα και η Centric έχει καθαρό ταμείο 9,8 εκατ. ευρώ και ακολουθούν επίσης μια σειρά μικρότερες αλλά χρηματοοικονομικά υγιείς εταιρείες, όπως η AS Company, η Profile, η Κανάκης κ.ά.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι με βάση τα συγκεντρωτικά στοιχεία ψηλά στη λίστα των εταιρειών με τα μεγαλύτερα διαθέσιμα βρίσκεται η Folli Follie, η οποία μάλιστα παρουσίασε και αύξηση κατά 36%, από τα 328,2 εκατ. ευρώ στα 446,3 εκατ. ευρώ. Όμως εδώ, όπως γνωρίζουμε, τα πράγματα ίσως να μην είναι όπως φαίνονται… 

Πετυχημένη χρονιά
Σύμφωνα με το σχόλιο του κ. Μάνου Χατζηδάκη της Beta ΑΧΕΠΕΥ, ο καθαρός δανεισμός εμφάνισε τη σχετική αύξηση και δεδομένης της πολύ ικανοποιητικής περσινής και φετινής χρονιάς σε ό,τι αφορά τα μερίσματα (αθροιστικά άνω των 2,5 δισ. ευρώ) φαίνεται ότι είναι σε μια αναλογία που εξυπηρετεί τις ταμειακές ανάγκες των διανομών μερισμάτων. Οι ταμειακές ροές της χρονιάς και οι πωλήσεις παγίων ενίσχυσαν την ταμειακή θέση κατά 7,7%, στα 10,3 δισ. ευρώ, δίνοντας περισσότερες επιλογές χρηματοδότησης και καλύτερους όρους πίστωσης στις εταιρείες. Η μικρή αύξηση του δανεισμού σε συνάρτηση με την αύξηση της δραστηριότητας των περιθωρίων και του ταμείου αποτελούν δείγματα υγιούς επέκτασης. Και αν μη τι άλλο σηματοδοτούν μια πετυχημένη χρονιά για τις εισηγμένες εταιρείες στο σύνολό τους.