Οικονομία & Αγορές
Πέμπτη, 05 Απριλίου 2018 10:18

Kλειδί η απόφαση της διαιτησίας για την επένδυση στη Χαλκιδική

Κλειδί επίλυσης των εκκρεμοτήτων για την επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στη Χαλκιδική αναμένεται να αποτελέσει η απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία απερρίφθη το αίτημα του Ελληνικού Δημοσίου να αναγνωρισθεί ότι η Τεχνική Μελέτη Μεταλλουργίας του Μαδέμ Λάκκου για την επεξεργασία των συμπυκνωμάτων Σκουριών και Ολυμπιάδας, όπως υπεβλήθη τον Δεκέμβριο του 2014 από την Ελληνικός Χρυσός, συνιστά παράβαση των διατάξεων της Σύμβασης Μεταβίβασης.

Από την έντυπη έκδοση 

Της Λέττα Καλαμαρά
lkal@naftemporiki.gr

Κλειδί επίλυσης των εκκρεμοτήτων για την επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στη Χαλκιδική αναμένεται να αποτελέσει η απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία απερρίφθη το αίτημα του Ελληνικού Δημοσίου να αναγνωρισθεί ότι η Τεχνική Μελέτη Μεταλλουργίας του Μαδέμ Λάκκου για την επεξεργασία των συμπυκνωμάτων Σκουριών και Ολυμπιάδας, όπως υπεβλήθη τον Δεκέμβριο του 2014 από την Ελληνικός Χρυσός, συνιστά παράβαση των διατάξεων της Σύμβασης Μεταβίβασης.

Και αυτό γιατί, όπως τονίζουν κύκλοι της αγοράς, η απόφαση αυτή δημιουργεί τις προϋποθέσεις για άρση των εμποδίων και επιτάχυνση των διαδικασιών για την υλοποίηση της επένδυσης της θυγατρικής της Eldorado Gold, η ολοκλήρωση της οποίας θα φέρει επιπλέον επενδύσεις ύψους 689,2 εκατ. δολ. (πέραν των 460 εκατ. δολ. που έχουν ήδη επενδυθεί), περίπου 1.000 άμεσες θέσεις εργασίας και 700 έμμεσες θέσεις εργασίας κατά μέσο όρο, καθώς και την προσκόμιση άμεσων φόρων και δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ζωής του ορυχείου, ύψους 750 εκατ. δολ. (σε τρέχουσες τιμές μετάλλων) με χρονικό ορίζοντα τα 20 και πλέον έτη λειτουργίας, με βάση τα μέχρι τώρα αποθέματα ετησίως.

Ολόκληρο το άρθρο στη «Ναυτεμπορική»