Οικονομία & Αγορές
Τρίτη, 05 Σεπτεμβρίου 2006 16:57

Αιτήσεις χρηματοδότησης για τη «Διάδοση και Καθιέρωση της Ελληνικής Κουζίνας»

Υποβλήθηκαν 192 προτάσεις από επιχειρήσεις εστίασης της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού 13.339.303,39 ευρώ και αιτούμενης επιχορήγησης 6.669.651,70 ευρώ, στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης του ΕΠΑΝ στο πλαίσιο του Β' Κύκλου του Προγράμματος για τη «Διάδοση και Καθιέρωση της Ελληνικής Κουζίνας» με στόχο την απόκτηση σήματος ΕΟΤ για την Ελληνική Κουζίνα.

Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 50%. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων αναμένονται στα τέλη Σεπτεμβρίου.