Οικονομία & Αγορές
Τετάρτη, 06 Δεκεμβρίου 2017 12:19

Με 30% «τρέχει» η ITF Hellas

Σημαντικά βήματα ανάπτυξης παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια και παρά την οικονομική κρίση και τις δυσχέρειες στον φαρμακευτικό κλάδο η ITF Hellas Α.Ε., θυγατρική του πολυεθνικού ομίλου Italfarmaco και μάλιστα το 2016 σημείωσε άνοδο κύκλου εργασιών της τάξης του 28% σε αξία και 41% σε όγκο. Η εταιρεία αναπτύσσει, εμπορεύεται και προωθεί πρωτότυπα φαρμακευτικά προϊόντα με επικέντρωση σε τομείς όπως η Γυναικολογία-Μαιευτική, η Ενδοκρινολογία, η αντιμετώπιση της Οστεοπόρωσης, η Νευρολογία και σχετικές παθήσεις, όπως επίσης και η αντιμετώπιση ορισμένων παθήσεων στον τομέα της Ψυχιατρικής. 

Από την έντυπη έκδοση 

Σημαντικά βήματα ανάπτυξης παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια και παρά την οικονομική κρίση και τις δυσχέρειες στον φαρμακευτικό κλάδο η ITF Hellas Α.Ε., θυγατρική του πολυεθνικού ομίλου Italfarmaco και μάλιστα το 2016 σημείωσε άνοδο κύκλου εργασιών της τάξης του 28% σε αξία και 41% σε όγκο. Η εταιρεία αναπτύσσει, εμπορεύεται και προωθεί πρωτότυπα φαρμακευτικά προϊόντα με επικέντρωση σε τομείς όπως η Γυναικολογία-Μαιευτική, η Ενδοκρινολογία, η αντιμετώπιση της Οστεοπόρωσης, η Νευρολογία και σχετικές παθήσεις, όπως επίσης και η αντιμετώπιση ορισμένων παθήσεων στον τομέα της Ψυχιατρικής. 

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας ο μικτός κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε το 2016 στα 6,13 εκατ. ευρώ σημειώνοντας άνοδο 28,3% όπως σημειώσαμε, αλλά μετά την αφαίρεση των rebate και clawback οι καθαρές πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 5,28 εκατ. ευρώ σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 24,4%. Σύμφωνα με τη διοίκηση, και κατά το 2017 ο κύκλος εργασιών κινείται με ρυθμό της τάξης του 30%. Τα δε καθαρά αποτελέσματα παρά τις αυξημένες επιβαρύνσεις ήταν θετικά στα 183 χιλ. ευρώ από ζημιές 119 χιλ. ευρώ το 2015. 

Όπως επισημαίνεται από τη διοίκηση η πορεία της εταιρείας βασίζεται σε ένα τριετές πλάνο που στοχεύει στην επικέντρωση στον τομέα της γυναικολογίας, την περαιτέρω αύξηση των μεριδίων και την εισαγωγή νέων προϊόντων όχι μόνο στον χώρο των αποζημιούμενων φαρμάκων αλλά και στα μη. 

Ο Όμιλος Italfarmaco
Η Italfarmaco ιδρύθηκε στο Μιλάνο το 1938 και είναι ένας από τους ιταλικούς φαρμακευτικούς ομίλους που δραστηριοποιείται τόσο στη φαρμακευτική όσο και στη χημική βιομηχανία, ειδικότερα στην παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων καθώς και δραστικών πρώτων υλών για φάρμακα. Απασχολεί προσωπικό άνω των 2.400 ατόμων και ο συνολικός κύκλος εργασιών ξεπερνά τα 600 εκατομμύρια ευρώ (2016). Η ITF Hellas Α.Ε. ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1998 και ήδη από το 2002 εισήγαγε στην αγορά νέα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα στον χώρο της Γυναικολογίας και της Νευρολογίας. Ειδικότερα  την τελευταία τριετία, από το 2015 και μετά, εισήγαγε στην ελληνική αγορά νέα προϊόντα για την αντιμετώπιση της έλλειψης της βιταμίνης D, του ουρογεννητικού συνδρόμου, αλλά και ένα φαρμακευτικό σκεύασμα για την αντιμετώπιση της πλάγιας μυατροφικής σκλήρυνσης (ALS).