Οικονομία & Αγορές
Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2006 13:24

Αναπτυξιακό πρόγραμμα 120 εκατ. ευρώ για το Ν. Φωκίδας

Το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα για το Νομό Φωκίδας, που εκπονήθηκε από το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, παρουσίασε το πρωί ο υπουργός Γιώργος Αλογοσκούφης σε εκδήλωση που έγινε στην ¶μφισσα.

Το πρόγραμμα είναι συνολικού ύψους 120 εκατ. ευρώ και βασίζεται στην ανάπτυξη των ορεινών όγκων του Νομού καθώς και σε τρία μεγάλα έργα που θα υλοποιηθούν με Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Τα έργα αφορούν:

• το Χιονοδρομικό Κέντρο Βαρδουσίων,

• την αξιοποίηση του λιμανιού της Ιτέας με την κατασκευή τουριστικού λιμένα σκαφών αναψυχής,

• την κατασκευή Συνεδριακού Κέντρου στην ¶μφισσα.

Ο υπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει διαμορφώσει ένα πλαίσιο δράσεων και παρεμβάσεων για την ανάπτυξη της Περιφέρειας, το οποίο αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιοχής και δημιουργεί τις απαραίτητες υποδομές.

Προσέθεσε ότι με το νέο επενδυτικό νόμο που θα ισχύσει από το 2007, το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης για το Νομό Φωκίδας φθάνει στο 50% του ύψους ενός επενδυτικού σχεδίου από 45% σήμερα. Παράλληλα, στο πλαίσιο του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, υλοποιούνται στο Νομό Φωκίδας 427 έργα με προϋπολογισμό 178 εκατ. ευρώ.

Με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013, είπε ο υπουργός, δίνεται απόλυτη προτεραιότητα στην ανάπτυξη της Περιφέρειας, όπου κατευθύνεται το 82% των διαθέσιμων πόρων του Δ’ ΚΠΣ.