Οικονομία & Αγορές
Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017 18:38

ΕΔΣ: Αισιόδοξη αλλά επιτεύξιμη υπό προϋποθέσεις η πρόβλεψη για ανάπτυξη 1,8% το 2017

«Αφενός μεν αισιόδοξη, αφετέρου δε επιτεύξιμη υπό προϋποθέσεις» χαρακτηρίζει το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ) την πρόβλεψη του προσχεδίου του προϋπολογισμού για αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ το 2017 κατά 1,8%.

«Αφενός μεν αισιόδοξη, αφετέρου δε επιτεύξιμη υπό προϋποθέσεις» χαρακτηρίζει το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ) την πρόβλεψη του προσχεδίου του προϋπολογισμού για αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ το 2017 κατά 1,8%.

Στη φθινοπωρινή του έκθεση, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη, το ΕΔΣ σημειώνει ότι αν και το +1,8% βρίσκεται στο ανώτατο εύρος των τιμών των ανεξάρτητων προβλέψεών του, το κεντρικό σενάριο για την πραγματική αύξηση του ΑΕΠ το 2017 είναι πιο μετριοπαθές.

Όπως αναφέρει το ΕΔΣ, η επαλήθευση του σεναρίου του προσχέδιου του κρατικού προϋπολογισμού για αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,8% το 2017 προϋποθέτει έναν δύσκολα επιτεύξιμο υψηλό μέσο όρο μεγέθυνσης του ΑΕΠ στο 3ο και 4ο τρίμηνο του έτους ίσο με 3,1%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Αναφορικά με την πρόβλεψη του προσχεδίου του προϋπολογισμού για την αύξηση του ΑΕΠ το 2018 κατά 2,4%, το ΕΔΣ όπως και οι περισσότεροι διεθνείς και εγχώριοι φορείς, συγκλίνουν σε ένα εύρος προβλέψεων μεταξύ 2 με 2,6%. Οπότε, όπως σημειώνεται στην έκθεση, κρίνεται εφικτός ο στόχος του προσχεδίου, υπό προϋποθέσεις.

Σε ό,τι αφορά τον δημοσιονομικό στόχο για το έτος 2017 (πρωτογενές πλεόνασμα 1,75% του ΑΕΠ) είναι σύμφωνα με το ΕΔΣ εφικτός, με την υπέρβασή του να είναι πολύ πιθανή.

Ο στόχος που τίθεται για πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης του 3,5% το 2018  είναι σύμφωνα με το ΕΔΣ πολύ απαιτητικός και η επίτευξή του εξαρτάται πρωτίστως από την επίτευξη υψηλού ρυθμού μεγέθυνσης της τάξεως του 2,4%.

«Όσο προσεγγίζεται ο στόχος για αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ το 2018 κατά 2,4% τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες για ευθυγράμμιση του προϋπολογισμού με το στόχο που έχει τεθεί», υπογραμμίζει το ΕΔΣ.

Το ΕΔΣ επισημαίνει πως το πρώτο εννεάμηνο του 2017 καταγράφηκαν αξιόλογες δημοσιονομικές επιδόσεις με τον προϋπολογισμό να εκτελείται κατά κανόνα εντός των στόχων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 (ΜΠΔΣ).

Οι καλές δημοσιονομικές επιδόσεις μπορούν κατά το ΕΔΣ να αποδοθούν:

 1. στην αύξηση, έστω και συγκρατημένη, των εισοδημάτων λόγω της μείωσης της ανεργίας,
 2. στην ήπια αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης (+0,8% στο Α’ εξάμηνο του 2017)
 3. σε δημοσιονομικά μέτρα που απέδωσαν εντός του 2017,
 4. στην εντατικοποίηση των φορολογικών ελέγχων,
 5. στην αύξηση των εισπράξεων παλαιού και νέου ληξιπρόθεσμου χρέους και
 6. στην περαιτέρω επέκταση των ηλεκτρονικών πληρωμών.

Ωστόσο, όπως τονίζει το ΕΔΣ, η συσσώρευση νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών σε συνδυασμό με την υστέρηση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ, απαιτεί ιδιαίτερη ανάλυση και επιτήρηση διότι στοιχειοθετεί σοβαρή ένδειξη φορολογικής κόπωσης.

Επισημαίνει, δε, ότι σε κάθε περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση για την εδραίωση και τη διεύρυνση των δημοσιονομικών επιδόσεων αποτελεί η επαναφορά της οικονομίας σε ισχυρή αναπτυξιακή τροχιά.

Το ΕΔΣ προειδοποιεί παράλληλα ότι η πραγματοποίηση των μακροοικονομικών προβλέψεων τελεί υπό την αίρεση κινδύνων που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Συγκεκριμένα:

 • η έγκαιρη και επιτυχής έκβαση της τρίτης αξιολόγησης του προγράμματος προσαρμογής,
 • η διευθέτηση του ζητήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων,
 • η έκβαση των επικείμενων ελέγχων αντοχής (stress tests) των ελληνικών τραπεζών,
 • η επίτευξη της οριστικής άρσης των κεφαλαιακών περιορισμών (capital controls),
 • η αβεβαιότητα για την έκβαση της διαδικασίας αποχώρησης της Μ. Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
 • η μεταβλητότητα του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού τομέα, με καθυστερήσεις στην ενίσχυση του ρυθμιστικού και ελεγκτικού πλαισίου του.

Ο βασικός κίνδυνος κατά το ΕΔΣ για την ελληνική οικονομία εξακολουθεί να είναι η ενδεχόμενη παράταση ενός καθεστώτος οιονεί στασιμότητας, με παρατεταμένη περίοδο χαμηλών ρυθμών μεγέθυνσης.