Οικονομία & Αγορές
Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2006 19:52

Eνταξη στο ΕΠΑΝ 336 επενδυτικών προτάσεων των κλάδων κλωστοϋφαντουργίας, ένδυσης, υπόδησης και δέρματος

AΠΟΦΑΣΗ για την ένταξη 366 επενδυτικών προτάσεων, στη δράση 2.7.5 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, υπέγραψε ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας.

Η δράση αφορά στην ενίσχυση ΜΜΕ και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στην υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων, για την ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των σχεδίων ανέρχεται σε 42.911.403 ευρώ και η δημόσια δαπάνη (ενίσχυση) σε 23.601.271 ευρώ (55% επί του προϋπολογισμού). Από τις 366 επιχειρήσεις, οι 154 βρίσκονται στην Αττική και οι 212 την υπόλοιπη χώρα.

Η συγκεκριμένη δράση προκηρύσσεται για πρώτη φορά και αποβλέπει στην ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και καινοτομίας στην παραγωγική λειτουργία των εντασσομένων στο πρόγραμμα επιχειρήσεων, των κλάδων Κλωστοϋφαντουργίας, Ένδυσης, Υπόδησης και Δέρματος, προκειμένου οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που προκάλεσε η απελευθέρωση του εμπορίου με τρίτες χώρες και κυρίως με τις χώρες της Απω Ανατολής.

Μέσω των επιχειρηματικών σχεδίων, ενισχύεται ο εκσυγχρονισμός της αλυσίδας ανάπτυξης και παραγωγής, βελτιώνεται η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων με παρεμβάσεις στο marketing, και η ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων που ενσωματώνουν γνώση, δημιουργικότητα και ποιότητα.