Οικονομία & Αγορές
Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017 11:51

«Κόφτης» στο δικαίωμα για υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό οφειλών

Κατά πολύ μικρότερος από τις συνολικά 403.000 υπερχρεωμένες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες θα είναι ο αριθμός αυτών που τελικά θα υπαχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό διευθέτησης των οφειλών έναντι των τραπεζών, του Δημοσίου και των ασφαλιστικών φορέων. Κι αυτό διότι με βάση τα κριτήρια που θέτει το οικονομικό επιτελείο, η πλειονότητα των επιχειρήσεων δεν τα πληροί.

Από την έντυπη έκδοση

Του Σταμάτη Ζησίμου
zstam@naftemporiki.gr

Κατά πολύ μικρότερος από τις συνολικά 403.000 υπερχρεωμένες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες θα είναι ο αριθμός αυτών που τελικά θα υπαχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό διευθέτησης των οφειλών έναντι των τραπεζών, του Δημοσίου και των ασφαλιστικών φορέων. Κι αυτό διότι με βάση τα κριτήρια που θέτει το οικονομικό επιτελείο, η πλειονότητα των επιχειρήσεων δεν τα πληροί.

Ειδικότερα, όπως σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, δικαίωμα υπαγωγής στο νέο πλαίσιο θα έχουν οι οφειλέτες που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα εφόσον έχουν θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης.

Αντίστοιχα οι οφειλέτες που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα θα πρέπει να πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης: να έχουν θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή να έχουν θετική καθαρή θέση.

Ολόκληρο το άρθρο στη «Ναυτεμπορική»