Οικονομία & Αγορές
Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016 11:02

Στη Varde Partners το 33,8% της Trastor

Με τιμή ανά μετοχή αυτή που έχει ανακοινωθεί για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Trastor ΑΕΕΑΠ (Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας) ολοκληρώθηκε χθες από την Τράπεζα Πειραιώς η πώληση μέσω του Χρηματιστηρίου του 33,8% της προαναφερόμενης θυγατρικής στη Wert Red Sarl, εταιρεία που εδρεύει στο Λουξεμβούργο και ανήκει στη Varde Partners.

Από την έντυπη έκδοση

Της Τέτης Ηγουμενίδη
tigoum@naftemporiki.gr

Με τιμή ανά μετοχή αυτή που έχει ανακοινωθεί για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Trastor ΑΕΕΑΠ (Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας) ολοκληρώθηκε χθες από την Τράπεζα Πειραιώς η πώληση μέσω του Χρηματιστηρίου του 33,8% της προαναφερόμενης θυγατρικής στη Wert Red Sarl, εταιρεία που εδρεύει στο Λουξεμβούργο και ανήκει στη Varde Partners.

Το συνολικό ποσό από την πώληση των 18.551.880 μετοχών της ΑΕΕΑΠ που εισέπραξε η τράπεζα είναι 14,5 εκατ. ευρώ. Η πώληση μετοχών της Trastor προχωρά στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Πειραιώς. Η τράπεζα διατηρεί στην ΑΕΕΑΠ το 57,91%, ποσοστό που θα μειωθεί περισσότερο, μετά τη σχεδιαζόμενη αμκ της εταιρείας real estate.

H Varde Partners είναι διεθνής διαχειριστής εναλλακτικών επενδύσεων ύψους 10 δισ. δολ. ΗΠΑ. Είναι προσανατολισμένη στις πιστοδοτήσεις και στη δημιουργία αξίας επενδύοντας σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και σε διαφοροποιημένα στοιχεία ενεργητικού, στα οποία συμπεριλαμβάνονται ακίνητη περιουσία, εταιρικές χορηγήσεις, ενυπόθηκα δάνεια, εξειδικευμένες χρηματοδοτήσεις, μεταφορές και υποδομές.

Οι αποφάσεις για την α/κ της Trastor και τη σύναψη ομολογιακού δανείου 20 εκατ. θα ληφθούν κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων της την 1η Ιουλίου. Ο στόχος είναι να αντληθούν κεφάλαια ύψους 24,082 εκατ. ευρώ, με προτεινόμενη τιμή διάθεσης 0,78 ευρώ ανά νέα μετοχή και με παροχή δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της, σε αναλογία 9 νέες για κάθε 16 παλαιές μετοχές. Τα κεφάλαια της αύξησης όπως και το ομολογιακό θα χρησιμοποιηθούν για εξαγορές ακινήτων.

Η τιμή της μετοχής της Trastor έκλεισε χθες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με άνοδο 5,68%, στο 0,967 ευρώ ανά μετοχή.